20 juni 2024

Woonstichting Langedijk opereert succesvol binnen financiële grenzen

Woonstichting Langedijk wil actief bijdragen aan de oplossing van de wooncrisis en gaat daarbij tot het uiterste, ook financieel. Lees hoe Thésor hen daarbij ondersteunt.

21 mei 2024

Uitbreiding Het Laar vraagt creatieve financieringsoplossing

In Tilburg opende recentelijk woon-zorg locatie Laarstede, de nieuwste aanwinst van woonzorgorganisatie Het Laar, die antwoord biedt op de groeiende behoefte aan seniorenwoningen. Creatieve financieringsstrategieën van Thésor maken deze essentiële uitbreiding mogelijk.

12 januari 2024

Thésor helpt bij gecombineerde financieringsaanvraag

GGZ Noord-Holland-Noord handhaaft een financieel gezonde positie en bouwt een state-of-the-art kliniek. Lees hoe Thésor helpt bij de financieringskeuzes voor deze ambitieuze nieuwbouw.

9 november 2023

Thésor's expertise leidt tot succesvolle niet-DAEB financiering voor Woonforte

Woningcorporatie Woonforte zet jaarlijks aanzienlijke investeringen in voor nieuwbouw, renovaties, onderhoud, leefbaarheid en duurzaamheid. Om deze missie te realiseren, heeft Woonforte in 2021 met succes een ongeborgde lening aangetrokken ten behoeve van haar niet-DAEB-tak.

18 oktober 2023

Bazalt Wonen en Thésor realiseren niet-DAEB financiering voor betaalbare woningen

Woningcorporatie Bazalt Wonen kreeg te maken met een niet-DAEB financieringsaanvraag van 8 miljoen euro, een volledig nieuwe uitdaging voor de organisatie. Hoe Bazalt Wonen deze uitdaging aanpakte, lees je in dit verhaal.

Onze diensten

Bent u naar aanleiding van deze referenties benieuwd naar onze diensten?

De publieke sector kenmerkt zich veelal door haar kapitaalsintensieve karakter. Rentelasten op financiering vormen hiermee, ondanks de historisch bezien lage rentes, een belangrijke post op de begroting. Bovenal een onzekere post. Maakt de schuldpositie in combinatie met de bijbehorende rentelasten uw organisatie nu of richting toekomst kwetsbaar?

 

Treasury vraagstukken

Om deze rentelasten te optimaliseren en de renterisico’s die hiermee gemoeid zijn te managen, hebben of krijgen publieke organisaties te maken met eenmalige of terugkerende treasury vraagstukken. Hoe gaat u om met operationele onderwerpen zoals het aantrekken van nieuwe financiering voor bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling, het beheer van de bestaande leningenportefeuille of het in kaart brengen van renterisico’s? En hoe gaat u om met strategische of beleidsmatige aspecten zoals bijvoorbeeld het treasurystatuut, financieringsstrategieën, herstructureringen of een financieringsplan?

 

Als treasury voor uw organisatie geen primaire taak is – bijvoorbeeld als u niet met grote regelmaat actief bent op de financiële markten -, is het moeilijk de kennis en ervaring te ontwikkelen en bij te houden.

 

Onze diensten

Over ons

Thésor is al ruim 25 jaar specialist in treasury. Onze klanten zijn voornamelijk kapitaalintensieve maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, nutsbedrijven en decentrale overheden. Samen met onze opdrachtgevers bouwen onze treasury adviseurs aan een financieel gezonde publieke sector.

Over ons Ons team