Zorginstellingen

In de zorg ligt de focus vanzelfsprekend op kwalitatief goede zorg leveren. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen, moet de uitrusting zoals het vastgoed, hulpmiddelen en ICT op orde zijn. Naast de reguliere vervangingsinvesteringen, dient er van tijd tot tijd ook geïnvesteerd te worden in het vastgoed. In jaren met minder financieringsbehoefte blijft er mogelijk juist geld over en in jaren met grote investeringen moet er een fors beroep gedaan worden op de financiële markten. Dit kan zorgen voor een schommelende liquiditeitsbehoefte.

 

Hoe fijn is het om ruim van tevoren al inzichtelijk te hebben hoe de liquiditeitspositie zich gaat ontwikkelen? Dat biedt rust en tijd om in gesprek te gaan met financiers en WFZ, op basis van goed onderbouwde financiële projecties. Thésor helpt hier graag bij. Ook bij de contacten met banken en het beheren van de financieringsovereenkomsten en de hieruit voortvloeiende acties. De infrastructuur waar wij over beschikken, geeft ons inzicht in de basis van de rente waar banken zich op baseren. Daardoor weten we welke opslag en kosten ze hanteren. Dat zorgt voor een eerlijker speelveld, wat vaak uitmondt in een scherper tarief.

 

Wij zorgen voor een kritische blik, maar blijven pragmatisch. Geen ellenlange rapporten, maar inzicht in de zaken die er toe doen voor een zorginstelling. Daarbij houden we altijd de kredietwaardigheid van uw organisatie goed in de peiling. Dat zorgt ervoor dat als het moment daar is, het aantrekken van financiering eenvoudig en soepel verloopt. En de kritische noot richting financiers mag u ook van ons verwachten. Wij kennen de markt en weten wat marktconform is. Dat helpt om de aanbiedingen die financiers doen goed te vergelijken en te benchmarken met vergelijkbare ‘deals’. Mogen we ook u de rust bieden in het treasuryproces?

 

Dienstverlening

Treasury, dat is een veelomvattend woord en niet altijd even duidelijk. Maar wij zijn wel duidelijk wat we doen en waar we goed in zijn. Onze kracht ligt met name aan de debetzijde van de balans. Wij zijn geen vastgoedexperts, maar hebben wel de kennis in huis om businesscases van nieuwe investeringen te beoordelen. Wij doen dit met name door de bril van de bankier. We zien het als onze taak om ervoor te zorgen dat de financierbaarheid van uw instelling niet ter discussie staat. Voor zorginstellingen voeren we vaak de volgende activiteiten uit:

 

 • Opzetten van het treasuryproces (treasurystatuut, treasurycommissies)
 • Invulling van treasurycommissies (als sparringpartner of als initiator);
 • Ondersteuning bij financieringstrajecten, bijvoorbeeld door hulp te bieden bij het opstellen
  van het financieringsmemorandum;
 • Begeleiding WFZ-borgingstraject;
 • Opstellen en uitvoeren van transactievoorstellen voor het aantrekken of wijzigen van
  financieringen;
 • Aantrekken en/of consolideren van (kasgeld)leningen;
 • Optreden als sparringpartner bij treasurybesluiten.

 

Wat we ook voor u doen, u mag van ons altijd een kritische blik, professionele houding en eerlijke dienstverlening verwachten. We zeggen ook ‘nee’, als we denken dat we geen of onvoldoende toegevoegde waarde kunnen leveren.

 

Onze dienstverlening stemmen we vanzelfsprekend af op uw wensen. Van volledig uit handen nemen van uw treasuryfunctie tot een rol als sparringpartner. We zijn u graag van dienst!

 

Landelijke service

Onafhankelijk adviseur

Werken zonder provisie

Trainingen