Treasury voor toezichthouders in de zorg

Het opdoen van kennis en tools om toezicht te houden op treasury

 

Of er nu op korte termijn een investering gedaan moet worden of niet, treasury speelt op ieder moment. Wat is uw rol hierin als toezichthouder? Uiteraard zal bij nieuwbouw meer aandacht zijn voor treasury, omdat er dan financiering ingeregeld moet worden. Maar ook zonder investeringen, is treasury een onderwerp dat altijd aandacht behoeft. Denk hierbij aan het aanhouden van werkkapitaal, het beheer van de bestaande leningenportefeuille en de ontwikkeling van ratio’s. Past deze bij de huidige financiële positie en de toekomstige ambities van uw zorginstelling en zijn de renterisico’s voldoende beheerst? Ondanks dat de rentekosten een relatief klein deel van de totale kosten beslaat, kan het wel het verschil tussen een negatief of een positief resultaat zijn.

 

Beschikbaarheid

Bij het doen van investeringen is het (vooraf!) verkrijgen van financiering (beschikbaarheid) passend bij de investering en bij de financiële- en risicopositie van groot belang zodat de investering doorgang kan vinden. Hoe verloopt zo’n proces, waar letten banken en WFZ op en hoe kunt u als toezichthouder adequaat toezicht houden?

 

De beschikbaarheid kan in het gedrang komen wanneer bepaalde bankconvenanten niet behaald worden en er dus een opeisgrond ontstaat voor de financiering. Hoe weet u als toezichthouder dat het treasuryproces bij uw zorgorganisatie op een juiste wijze is ingericht, zodat u tijdig wordt geïnformeerd en dat de risico’s verantwoord zijn?

Voor u als toezichthouder betekent dit dat u op de hoogte moet zijn van de elementaire treasury begrippen om adequaat toezicht te kunnen houden en vooral de juiste vragen te stellen aan uw bestuurder.

 

Onderwerpen:

  • Kernbegrippen en basiskennis inzake treasury;
  • Inrichting van het treasuryproces;
  • Bankconvenanten en ratio’s: definitie en betekenis;
  • Risicomanagement welke risico’s spelen rondom treasury;
  • Hoe omgaan met werkkapitaal;
  • Financieringsvormen en tegenpartijen;
  • Stappen in financieringsproces, de transactie moet passend zijn;
  • Rentemarkten;
  • Zekerheden;
  • Rol en verantwoordelijkheid Raad van Toezicht.

Wat brengt dit u en uw Raad van Toezicht?

De training ‘Toezicht op treasury’, van 4 uur, neemt u mee in de ontwikkelingen op het gebied van de treasury bij zorginstellingen. Hoe houdt u toezicht op de risico’s die op u afkomen? Het kennen van de basisbegrippen en vooral de eigen positie van uw zorgorganisatie is essentieel. Daarnaast kijken we naar de rol van toezichthouders als het gaat over treasury- en financieringsbeslissingen. Na een halve dag kunt u uw rol als toezichthouder op het gebied van financieringen nog beter invullen.

 

PE-punten

Na het volgen van deze training ontvangt u een bewijs van deelname. Hiermee kunt u 4 PE-punten registreren.

 

Data

Wij geven deze training op woensdag 25 september 2024 van van 13.00 – 17.30 uur. De training zal plaatsvinden bij een minimaal aantal van 5 deelnemers.

 

Kosten

De kosten van de training bedragen € 660,- exclusief 21% BTW. Wanneer u op reguliere basis diensten van Thésor afneemt, en u zich bij ons aanmeldt, verlenen wij een korting van 10% op de genoemde prijs.
Onze annuleringsvoorwaarden zijn de volgende: Tot 8 weken voor de eerste trainingsdag is annuleren kosteloos, daarna zal 50% en vanaf 4 weken 100% van de totale kosten in rekening worden gebracht. Het is altijd mogelijk een vervanger naar de training te laten gaan.

 

Inschrijven

 

Onze treasurydiensten en sectoren

Naast bijvoorbeeld deze training treasury voor toezichthouders, biedt Thésor nog verschillende andere diensten. Onze kennis spitst zich toe op de passiva-kant van uw balans. Dat doen wij voor maatschappelijke organisaties in de volgende vijf sectoren, te weten woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, gemeenten & waterschappen en nutsbedrijven.
Bent u op zoek naar begeleiding bij financieringstrajecten, het ontwikkelen van financieel beleid of wilt u simpelweg weten welke kansen er liggen in uw vermogens- en financieringsstructuur? Klik hieronder op de sector waarin u werkzaam bent en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

Onze sectoren Onze diensten