• Trainingen

Thésor gelooft dat de kracht van een organisatie mede wordt gevormd door de eigen kennis. Louter vertrouwen op ingehuurde kennis is wat ons betreft een gemiste kans. Wij bieden diverse trainingen aan, met als focus het verbreden en verdiepen van sectorgerelateerde treasurykennis van uw medewerkers. In deze trainingen wordt uitgebreid de ruimte genomen om door uzelf ingebrachte onderwerpen en casuïstiek te behandelen.

 

Ook kunnen wij voor uw organisatie een cursus ‘op maat’ verzorgen. Graag bespreken wij uw wensen en schetsen wij u een beeld van de mogelijkheden die we, bij u op kantoor of in onze eigen cursusruimte, aan kunnen bieden.

 

PE-punten voor trainingen bij Thésor

Wij hebben de Cedeo-erkenning voor onze trainingen. Met deze Cedeo-erkenning voor open opleidingen (erkend door o.m. Aedes en VTW), mogen wij PE-punten verstrekken voor onze trainingen.

Basistraining Treasury

Vraagt u zich ook weleens af welke impact renteontwikkelingen hebben op uw organisatie en hoe u de financieringsbehoefte op een juiste manier kunt invullen? Welke leningtypes en financiële instrumenten u hiervoor in kunt zetten en welke voor- en nadelen deze met zich meebrengen? Treasury …

Lees meer

Financieringsstrategie

Financieringsstrategie voor woningcorporaties. U heeft een strategisch vastgoedbeleid en een transformatieopgave geformuleerd voor uw vastgoedportefeuille , maar hoe wordt dit nu gefinancierd? Sluit uw strategisch vastgoedbeleid wel aan op uw leningenportefeuille en hoe behoudt u toegang tot de …

Lees meer

Al onze deelnemers waren enthousiast over de training. Iedereen heeft er veel van geleerd.

RvC / RvT en Treasury

Doelgroep De training ‘Commissarissen en Treasury’ is bestemd voor Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht van woningcorporaties. Leerdoelen Het verkrijgen van voldoende basiskennis van treasury om uw rol als commissaris te vervullen; Het verkrijgen van kennis van het …

Lees meer

Ze brengen een best ingewikkelde materie op een eenvoudige manier. Ik ben blij verrast.

Niet-DAEB Financieren

Gaat uw woningcorporatie ontwikkelen voor ‘middenhuur’? Zijn er onvoldoende liquide middelen binnen niet-DAEB om de verplichte aflossing op de interne lening te voldoen? Bent u anderszins voornemens …

Lees meer

Activa Passiva transacties

Gaat uw woningcorporatie bezit aan- of verkopen van een andere corporatie? Dan heeft u waarschijnlijk al gehoord van de term ‘Activa Passiva Transactie’, ook wel APT genoemd. Door middel van een…

Lees meer

RvT en treasury in de zorg

Het opdoen van kennis en tools om toezicht te houden op treasury in de zorg. Of er nu op (korte) termijn een investering gedaan moet worden of niet, treasury speelt op ieder moment. Wat is uw rol hierin als toezichthouder? Uiteraard zal bij nieuwbouw meer aandacht zijn voor treasury, immers er …

Lees meer

Het programma is heel interactief.

Schatkistbankieren

Kenmerken van Schatkistbankieren voor onderwijsinstellingen en het opstellen van een businesscase voor uw eigen organisatie. Schatkistbankieren is er voor instellingen die een wettelijke of publieke taak uitvoeren en hiervoor gelden van het Rijk ontvangen. Sociale fondsen, agentschappen en …

Lees meer

Er waren twee trainers met ieder een eigen specialiteit. Zij vulden elkaar goed aan en betrokken het publiek er goed bij

Cursus op maat

Naast onze reguliere trainingen is het ook mogelijk om een cursus op maat te verzorgen. Dit kan bij u op kantoor, in onze eigen cursusruimte in ons kantoor in Huis ter Heide, of op een externe locatie naar keuze. Ook voor deze trainingen op maat kunnen wij PE-punten …

Lees meer

De trainers brachten de lesstof op een goede en leuke manier over. Met leuke elementjes en weetjes.