• Trainingen

De kracht van eigen kennis

Thésor gelooft dat de kracht van een organisatie mede wordt gevormd door de eigen kennis. Louter vertrouwen op ingehuurde kennis is wat ons betreft een gemiste kans. Wij bieden daarom diverse trainingen aan, met als focus het verbreden en verdiepen van sectorgerelateerde treasurykennis van uw medewerkers. In deze trainingen wordt uitgebreid de ruimte genomen om door uzelf ingebrachte onderwerpen en casuïstiek te behandelen.

Cursus op maat

Ook kunnen wij voor uw organisatie een cursus ‘op maat’ verzorgen. Graag bespreken wij uw wensen en schetsen wij u een beeld van de mogelijkheden die we, bij u op kantoor of in onze eigen cursusruimte, aan kunnen bieden.

 

PE-punten voor trainingen bij Thésor

Wij hebben de Cedeo-erkenning voor onze trainingen. Met deze Cedeo-erkenning voor open opleidingen (erkend door o.m. Aedes en VTW), mogen wij PE-punten verstrekken voor onze trainingen.

Training Toezicht op treasury voor toezichthouders

De training ‘Toezicht op treasury’ biedt toezichthouders in de zorgsector inzicht in essentiële treasurybegrippen, geeft informatie over de inrichting van het treasuryproces en de risico’s. Door op de hoogte te zijn van de elementaire treasury begrippen krijgen toezichthouders de handvatten om adequaat toezicht te kunnen houden en vooral de juiste vragen te stellen aan uw bestuurder. Na een halve dag kunt u uw rol als toezichthouder op het gebied van financieringen nog beter invullen.

 

Lees meer

Basistraining Treasury Publieke Sector

Vraagt u zich ook weleens af welke impact renteontwikkelingen hebben op uw organisatie en hoe u de financieringsbehoefte op een juiste manier kunt invullen? Welke leningtypes en financiële instrumenten u hiervoor in kunt zetten en welke voor- en nadelen deze met zich meebrengen? In onze interactieve basistraining Treasury Publieke Sector krijgt u antwoord op deze en vele andere vragen.


Eerstvolgende training: woensdag 18 september en woensdag 2 oktober 2024

Training Basistraining Treasury

Financieringsstrategie

Financieringsstrategie voor woningcorporaties. U heeft een strategisch vastgoedbeleid en een transformatieopgave geformuleerd voor uw vastgoedportefeuille , maar hoe wordt dit nu gefinancierd? Sluit uw strategisch vastgoedbeleid wel aan op uw leningenportefeuille en hoe behoudt u toegang tot de …


Eerstvolgende training: woensdag 9 oktober 2024

Training Financieringsstrategie

Al onze deelnemers waren enthousiast over de training. Iedereen heeft er veel van geleerd.

RvC / RvT en Treasury

Doelgroep De training ‘Commissarissen en Treasury’ is bestemd voor Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht van woningcorporaties. Leerdoelen Het verkrijgen van voldoende basiskennis van treasury om uw rol als commissaris te vervullen; Het verkrijgen van kennis van het …

Training RvC / RvT en Treasury

Ze brengen een best ingewikkelde materie op een eenvoudige manier. Ik ben blij verrast.

Niet-DAEB Financieren

Gaat uw woningcorporatie ontwikkelen voor ‘middenhuur’? Zijn er onvoldoende liquide middelen binnen niet-DAEB om de verplichte aflossing op de interne lening te voldoen? Bent u anderszins voornemens …

Training Niet-DAEB Financieren

Activa Passiva transacties

Gaat uw woningcorporatie bezit aan- of verkopen van een andere corporatie? Dan heeft u waarschijnlijk al gehoord van de term ‘Activa Passiva Transactie’, ook wel APT genoemd. Door middel van een…


Eerstvolgende training: 18 juni 2024

Training Activa Passiva Transacties

RvT en treasury in de zorg

Het opdoen van kennis en tools om toezicht te houden op treasury in de zorg. Of er nu op (korte) termijn een investering gedaan moet worden of niet, treasury speelt op ieder moment. Wat is uw rol hierin als toezichthouder? Uiteraard zal bij nieuwbouw meer aandacht zijn voor treasury, immers er …

Training RvT en treasury in de zorg

Het programma is heel interactief.

Schatkistbankieren

Kenmerken van Schatkistbankieren voor onderwijsinstellingen en het opstellen van een businesscase voor uw eigen organisatie. Schatkistbankieren is er voor instellingen die een wettelijke of publieke taak uitvoeren en hiervoor gelden van het Rijk ontvangen. Sociale fondsen, agentschappen en …


Eerstvolgende training: 15 oktober 2024

Training Schatkistbankieren

Er waren twee trainers met ieder een eigen specialiteit. Zij vulden elkaar goed aan en betrokken het publiek er goed bij

Cursus op maat

Naast onze reguliere trainingen is het ook mogelijk om een cursus op maat te verzorgen. Dit kan bij u op kantoor, in onze eigen cursusruimte in ons kantoor in Huis ter Heide, of op een externe locatie naar keuze. Ook voor deze trainingen op maat kunnen wij PE-punten …

Trainingen Cursus op maat

De trainers brachten de lesstof op een goede en leuke manier over. Met leuke elementjes en weetjes.