Waarom treasury van belang is voor uw corporatie

De woningcorporatiesector is een unieke branche. Naast het eigen wettelijke kader en toezichthouders vragen onderwerpen zoals geborgde en/of ongeborgde financiering, richtlijn fusies en het strategisch programma van het WSW om specialistische kennis. Thésor staat al 25 jaar woningcorporaties bij met raad en daad op financieel gebied.

 

Spelen bij u de volgende vragen wel eens door uw hoofd:

 • Kan mijn financieringsstructuur geoptimaliseerd worden?
 • Wat doe ik met overschotten: extra aflossen of tijdelijk parkeren voor mindere tijden?
 • Krijg ik toekomstige investeringen nog wel gefinancierd?
 • Heb ik alle risico’s goed in beeld?
 • Is mijn treasuryproces wel goed ingericht?
 • Is mijn exploitatiemodel nog wel houdbaar op de lange termijn?

Thésor werkt dagelijks samen met ruim 1/3 van de woningbouwcorporaties op dergelijke operationele en strategische vraagstukken met als doel u te ondersteunen in het behalen van de maatschappelijke opdracht.

Dienstverlening

Door onze jarenlange ervaring hebben we inzicht in hoe treasury in de corporatiesector werkt. Dankzij onze kennis van financiële markten, wet- en regelgeving en de werking c.q. eisen van banken en externe toezichthouders adviseren wij passende oplossingen voor wat in uw concrete situatie nodig is.

Met behulp van onze expertise bent u verzekerd van een professionele en betrouwbare invulling en begeleiding van uw treasury-activiteiten. Bij een groot aantal corporaties begeleiden wij het treasuryproces van het opstellen van treasuryrapportages en -jaarplannen, het deelnemen aan treasurycommissies tot en met het aantrekken van financieringen. Onze marktkennis maakt dat leningen tegen de scherpst mogelijke tarieven voor u kunnen worden aangetrokken.
Daarnaast kunnen we u ondersteunen bij:

 

 • Financieringsstrategie: veel corporaties hebben de komende jaren een behoorlijke opgave. Om voldoende zekerheid, flexibiliteit, optimale financieringskosten en investeringscapaciteit voor de toekomst te waarborgen, biedt een financieringsstrategie uitkomst.
 • Niet-geborgde financieringsaanvraag: investeringen op niet-DAEB gebied vereisen een ander manier van financieren. Er worden andere eisen aan de corporatie gesteld met betrekking tot de financieringsaanvraag, er zijn andere financiers die benaderd moeten worden en ook de tarifering verschilt wezenlijk.
 • Waardering, afkoop van financiële producten, begeleiding bij activa – passiva transacties: waarderen van onder andere leningen, beleggingen en derivaten vraagt om veel specialistische kennis en ervaring. De behoefte aan een onafhankelijke waardering speelt niet alleen vanuit de sectoren die we bedienen, maar ook andere partijen zoals accountants en fiscalisten hebben steeds meer behoefte aan een onafhankelijk advies over de waardering van financiële producten.
 • Benchmarking: de Thésor Benchmark geeft een inkijk in de toekomst van de corporatiesector en is hiermee uniek in zijn soort! Het biedt handvaten om uw financiële sturing en treasury-activiteiten te optimaliseren. De benchmark is in het leven geroepen omdat er veel vraag is om zich op het gebied van financiële performance en risicobeheer te kunnen vergelijken met de rest van de woningcorporatiesector.
 • Training:  Thésor biedt verschillende trainingen op het gebied van Treasury aan. Neem bijvoorbeeld onze interactieve Basistraining Treasury, de training financieringsstrategie of de APT-training. Daarin krijgt u antwoord op deze en vele andere vragen.
 • Treasuryscan: Thésor kan in een (eenmalige) scan uw treasury-activiteiten beoordelen en tot een advies komen met concrete verbeterpunten voor uw treasury-organisatie.

Tot slot

Bij Thésor is uw treasury in vertrouwde handen. Wij hebben een uitgebreide staat van dienst en kunnen er voor zorgen dat treasury geen eenmansoperatie is. Ons team bestaat uit specialisten door het land met diverse achtergronden. Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden en wilt u daar eens met ons over praten? Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek!