De publieke sector kenmerkt zich veelal door haar kapitaalsintensieve karakter. Rentelasten op financiering vormen hiermee, ondanks de historisch bezien lage rentes, een belangrijke post op de begroting. Bovenal een onzekere post. Maakt de schuldpositie in combinatie met de bijbehorende rentelasten uw organisatie nu of richting toekomst kwetsbaar?

 

Treasury vraagstukken

Om deze rentelasten te optimaliseren en de renterisico’s die hiermee gemoeid zijn te managen, hebben of krijgen publieke organisaties te maken met eenmalige of terugkerende treasury vraagstukken. Hoe gaat u om met operationele onderwerpen zoals het aantrekken van nieuwe financiering voor bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling, het beheer van de bestaande leningenportefeuille of het in kaart brengen van renterisico’s? En hoe gaat u om met strategische of beleidsmatige aspecten zoals bijvoorbeeld het treasurystatuut, financieringsstrategieën, herstructureringen of een financieringsplan?

 

Als treasury voor uw organisatie geen primaire taak is – bijvoorbeeld als u niet met grote regelmaat actief bent op de financiële markten -, is het moeilijk de kennis en ervaring te ontwikkelen en bij te houden.

 

Veelvoorkomende vragen

  • Is mijn organisatie passend gefinancierd?
  • Welke informatie is essentieel om te komen tot de juiste besluitvorming voor nieuwe
    financiering (het financieringsplan of de strategie)?
  • Voor welk type financiering kiezen we?
  • Welke looptijd is voor ons passend?
  • Hoe dient een dergelijke aanbesteding voor financiering te verlopen?
  • Wie kan mij dit onder de meest gunstige voorwaarden aanbieden?

Leven dergelijke vragen in uw organisatie? Dan bieden de treasurydiensten van Thésor oplossingen. Wij zorgen dat treasury geen eenmanszaak is, wij richten indien gewenst een treasuryoverleg in en borgen de continuïteit van de treasuryprocessen. Wij adviseren passende oplossingen voor wat in uw situatie nodig is. Onze expertise draagt bij aan het realiseren van een hoger rendement op uw treasury-activiteiten. En dat alles binnen een nauw omschreven risicoprofiel dat voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving.

 

Onafhankelijk

Thésor is onafhankelijk en heeft geen belang bij het tot stand komen of afsluiten van financiële transacties. We zijn een betrouwbare partner waar u op kunt bouwen en vertrouwen. Vertrouwen en integriteit gaan bij ons hand in hand. Zo zijn onze adviseurs ingeschreven in de registers van het Dutch Security Institute (DSI), hebben wij een vergunning op grond van de Wet Financieel Toezicht en staan we onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

 

Diensten

Onze dienstverlening varieert van participatie in de treasurycommissie als onafhankelijk sparringpartner of externe deskundige tot bijvoorbeeld het verrichten van een treasuryscan en/of nulmeting. Daarnaast zijn wij in staat om de voornaamste onderdelen van het operationele treasuryproces te begeleiden of zelfs volledig over te nemen. Ook bieden wij de Treasury Toolkit aan, waarmee u onder meer de mogelijkheid hebt om rente aanbiedingen van geldverstrekkers te ‘benchmarken’, portefeuilles te waarderen en rentenota’s te toetsen. Hiermee bent u in staat op professioneel niveau in de markt te opereren.

 

Wilt u vrijblijvend kennismaken? Neem gerust contact met ons op.

Landelijke service

Onafhankelijk adviseur

Werken zonder provisie

Trainingen

Treasury in vertrouwde handen

De rode draad binnen onze organisatie is betrokkenheid met onze klanten, maar ook met elkaar. We zijn een hecht team, helpen en stimuleren elkaar. Dat werkt ook door naar onze klanten: we zijn servicegericht en luisteren eerst voordat we adviseren. Treasury is een specifieke financiële discipline. We zijn nooit uitgeleerd; de materie doorgronden, begrijpen en inzichtelijk maken is een fantastische uitdaging, zeker voor de treasury specialist. We willen namelijk oprecht dat het goed gaat met het treasurybeleid van onze klanten. Wij zijn toegewijd en gaan verder waar anderen stoppen. We nemen vol overtuiging onze verantwoordelijkheid en handelen in het belang van de klant. Onze klanten kunnen altijd op ons rekenen. Thésor staat voor treasury in vertrouwde handen.

Contact opnemen

Werken bij Thésor

Spreekt ons bedrijf je aan en heb je een opleiding in finance of (bedrijfs)economie afgerond? Heb je daarbij ook relevante werkervaring in een of meerdere van onze sectoren?
We ontmoeten je graag! Je CV en motivatie kun je sturen naar Christa Harenberg (ch@thesor.nl).

Bekijk vacatures