RvC / RvT en Treasury

Doelgroep

De training ‘Commissarissen en Treasury’ is bestemd voor Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht van woningcorporaties.

 

Leerdoelen

  • Het verkrijgen van voldoende basiskennis van treasury om uw rol als commissaris te vervullen;
  • Het verkrijgen van kennis van het governancemodel en specifieke kennis van de beheersinstrumenten gericht op treasury, zoals o.a. het Reglement Financieel beleid en beheer, het Treasurystatuut en het Treasuryjaarplan. Hierbij verwerft u ook voldoende kennis van de wettelijke kaders voor treasury.
  • Het verkrijgen van kennis van de  treasurypositie en het risicoprofiel van uw eigen organisatie.

Hierbij kunnen we de training voor u modulair opbouwen.

 

Mogelijke modules

  • Basiskennis treasury voor commissarissen.
  • Treasuryrisico’s, waaronder beschikbaarheids-, liquiditeits-, tegenpartij-, rente- en herfinancieringsrisico.
  • De rol van de commissaris in het treasuryproces: Governancemodel en beheersinstrumenten, waaronder het Reglement financieel beleid en beheer, het Treasurystatuut, de Financieringsstrategie en het Treasuryjaarplan.
  • Treasuryrisicoprofiel van de eigen corporatie.
  • Basiskennis derivaten voor commissarissen.
  • Financieringsmarkten & actualiteiten.
  • Financieringsstrategie van de eigen corporatie.

De training zal ‘in-huis’ worden gegeven. Om optimaal aan te sluiten bij uw behoeften zullen we uiteraard rekening houden met uw specifieke wensen en accenten in het trainingsprogramma. Ook de duur van de verschillende modules en de totale training worden in overleg met u bepaald.

De duur van de training kan variëren van 2 tot 10 uur.

 

PE-punten

Na het volgen van de training ‘Commissarissen en Treasury’ ontvangt u een bewijs van deelname. Hiermee kunt u, wanneer van toepassing, PE-punten registreren. De hoeveelheid PE-punten is afhankelijk van de duur van de training (1 PE-punt per uur).

 

Kosten

De kosten van de training zijn afhankelijk van de duur en inhoud van de training.

Indien u aangeeft interesse voor deze training te hebben, nemen wij contact met u op.

 

Inschrijven

 

Inschrijven voor de RvC / RvT en Treasury training!

Onze diensten

Benieuwd naar welke diensten wij nog meer aanbieden naast het geven van trainingen? U leest het hier.