Nuts

Nuts-organisaties vervullen als leverancier van essentiële openbare voorzieningen, een onmisbare maatschappelijke taak. Het beheren en optimaliseren van kasstromen en leningenportefeuilles vereist kennis die binnen de eigen organisatie vaak onvoldoende aanwezig is. Of belegd bij een klein aantal personen. De specifieke kennis zal de komende jaren nog meer nodig zijn. Er ligt namelijk een enorme opgave welke met grote investeringen gepaard gaan. Dit zal voor een groot deel extern gefinancierd moeten worden.

 

Thésor heeft ruime ervaring en helpt u graag bij het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Zijn uw plannen voldoende onderbouwd?
  • Hoe realistisch zijn de aannames?
  • Welke partijen zijn geïnteresseerd?
  • Wat zijn de financiële prestaties?
  • Hoe kijken financiers naar uw cijfers op dit moment?
  • Welke zekerheden en financiële buffers zijn er?
  • Hoe leent u zo voordelig mogelijk maar vooral ook krijgt u het gefinancierd?

Thésor is gespecialiseerd in advies en begeleiding van (semi-)publieke organisaties op het gebied van treasury en financieel beleid. Hoe wij onze expertise inzetten is afhankelijk van de wens en behoefte van onze opdrachtgevers. Dit kan variëren van een rol als sparringpartner tot het voor een groot deel uitbesteden van de treasury-functie. We gaan graag in gesprek over uw specifieke wensen.