Financieringsstrategie

Financieringsstrategie voor woningcorporaties.

U heeft een strategisch vastgoedbeleid en een transformatieopgave geformuleerd voor uw vastgoedportefeuille , maar hoe wordt dit nu gefinancierd? Sluit uw strategisch vastgoedbeleid wel aan op uw leningenportefeuille en hoe behoudt u toegang tot de kapitaalmarkt en behoudt u ook voldoende investeringscapaciteit voor de toekomst? Is uw leningenportefeuille voor nu en voor de toekomst voldoende flexibel? Zomaar een aantal vragen die beantwoord moeten worden in een financieringsstrategie. Een financieringsstrategie draagt bij om uw maatschappelijke doelstellingen blijvend op een financieel gezonde manier te realiseren.

Ook toezichthouders focussen zich steeds meer focus op de financieringsstrategie. De financieringsstrategie is als onderdeel opgenomen in de Business Risks van het WSW en neemt een prominente plaats in het gezamenlijk beoordelingskader van de Aw en WSW.

 

Doelgroep

(Directeur-)Bestuurders, Controllers, Financieel managers en medewerkers treasury van woningcorporaties die voor de uitdaging staan om een financieringsstrategie op te stellen, de huidige strategie kritisch te willen toetsen of te willen begrijpen hoe strategisch financieren kan bijdragen aan de doelstellingen van een woningcorporatie.

 

Leerdoelen

Na de training bent u in staat die elementen te begrijpen die het mogelijk maken een succesvolle financieringsstrategie op te stellen, toe te passen en te beoordelen. Hierbij heeft u inzicht verkregen in:

 • het risicoprofiel van het strategisch vastgoedbeleid en de relatie met de financieringsstrategie.
 • strategische financiering en de toegang tot de kapitaalmarkt.
 • behoud van de toekomstige investeringscapaciteit.
 • de verhouding tussen flexibiliteit, rente- en herfinancieringsrisico’s.
 • hoe implementeer je de financieringsstrategie en wordt deze ook daadwerkelijk nageleefd

 

Inhoud

 • Financiering en toegang tot de kapitaalmarkt
 • Behoud van de investeringscapaciteit
 • Missie/visie en link naar de vastgoedstrategie
 • Rente en rentestructuur
 • Risicobereidheid van de organisatie
 • Flexibiliteit, rente- en herfinancieringsrisico’s

 

6 PE-punten

Na het volgen van deze training ontvangt u een bewijs van deelname. Hiermee kunt u, wanneer van toepassing, 6 PE-punten registreren.

 

Data

Wij geven deze training op twee keer per jaar op ons kantoor te Huis ter Heide. De eerstvolgende mogelijkheid is donderdag 22 juni 2023 van 9.00 – 16.30 uur.

De training zal plaatsvinden bij een minimum aantal van 6 deelnemers.

 

Kosten

De kosten van de training bedragen € 860,- exclusief 21% BTW, inclusief lunch en cursusmateriaal. Wanneer u op reguliere basis diensten van Thésor afneemt, en u zich bij ons aanmeldt, verlenen wij een korting van 10% op de genoemde prijs.

Onze annuleringsvoorwaarden zijn de volgende: Tot 8 weken voor de eerste trainingsdag is annuleren kosteloos, daarna zal 50% en vanaf 4 weken 100% van de totale kosten in rekening worden gebracht. Het is altijd mogelijk een vervanger naar de training te laten gaan.

 

Inschrijven

 

Inschrijven voor de Financieringsstrategie training!