Hulp bij treasury vraagstukken voor gemeentes en waterschappen

Publieke Sector: Financiële Uitdagingen en Risico’s

 

De publieke sector staat bekend om haar kapitaalsintensieve karakter, waarbij rentelasten op financiering een aanzienlijke post vormen ondanks historisch lage rentetarieven. De vraag rijst: maakt de schuldpositie uw organisatie, gemeente/waterschappen, kwetsbaar in het heden of de toekomst?

 

Rentemanagement en treasuryvraagstukken

Om deze rentelasten te optimaliseren en de renterisico’s die hiermee gemoeid zijn te managen, worden publieke organisaties geconfronteerd met eenmalige of terugkerende treasuryvraagstukken. Hoe gaat uw organisatie om met operationele onderwerpen zoals het aantrekken van nieuwe financiering voor bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling, het beheer van de bestaande leningenportefeuille of het in kaart brengen van renterisico’s? Hoe gaat u om met strategische of beleidsmatige aspecten zoals bijvoorbeeld het treasurystatuut, financieringsstrategieën, herstructureringen of een financieringsplan?

 

Voor organisaties waar treasury geen kernactiviteit is, kan het lastig zijn om kennis en ervaring bij te houden, met veelvoorkomende vragen zoals:

 

 • Is mijn organisatie passend gefinancierd?
 • Welke informatie is essentieel om te komen tot de juiste besluitvorming voor nieuwe financiering (het financieringsplan of de strategie)?
 • Voor welk type financiering kiezen we?
 • Welke looptijd is voor ons passend?
 • Hoe dient een dergelijke aanbesteding voor financiering te verlopen?
 • Wie kan mij dit onder de meest gunstige voorwaarden aanbieden?
 • Is mijn schuldenpositie verantwoord?

 

Thésor: Oplossingen voor Uw Treasuryvraagstukken

Als uw organisatie worstelt met dergelijke vragen, bieden de treasurydiensten van Thésor oplossingen. Wij zorgen dat treasury geen eenmanszaak is, wij richten indien gewenst een treasuryoverleg in en borgen de continuïteit van de treasuryprocessen. Wij adviseren passende oplossingen voor wat in uw situatie nodig is. Onze expertise draagt bij aan het realiseren van een hoger rendement op uw treasury-activiteiten. En dat alles binnen een nauw omschreven risicoprofiel dat voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving.

 

Onze Aanpak en Dienstverlening

 

 • Onafhankelijk sparringpartner: Wij participeren in uw treasurycommissie als onafhankelijk sparringpartner of externe deskundige.
 • Treasuryscan en nulmeting: Wij verrichten een treasuryscan en/of nulmeting om uw situatie in kaart te brengen.
 • Operationeel treasuryproces: Wij begeleiden of nemen delen van het operationele treasuryproces over.
 • Treasury Toolkit: Wij bieden de Treasury Toolkit aan, waarmee u professioneel in de markt kunt opereren door rente-aanbiedingen van geldvertrekkers te benchmarken, portefeuilles te waarderen en rentenota’s te toetsen.

Kennismaken met Thésor?

Wilt u als gemeente/waterschappen vrijblijvend kennismaken en ontdekken hoe onze expertise kan bijdragen aan uw treasury-activiteiten? Neem gerust contact met ons op.

 

Contact