GGZ Noord-Holland-Noord

Met een team van 2.200 toegewijde medewerkers biedt GGZ Noord-Holland-Noord (NHN) vanuit circa 40 locaties geestelijke gezondheidszorg aan bewoners in de regio Noord-Kennemerland, de Kop van Noord-Holland en West-Friesland. De medewerkers van GGZ NHN werken vanuit een van de eigen locaties of bij de cliënten thuis in hun omgeving, en zijn ook aanwezig in centra voor activiteiten en werk, vormen van beschermd wonen en in huisartsenpraktijken en verzorgingshuizen.

 

Ondanks de fluctuaties in de markt laat GGZ Noord-Holland-Noord al jarenlang een positief resultaat zien. Door defensief te begroten, goed op de kostenstructuur te letten en de vastgoedportefeuille gefaseerd te vernieuwen, weet de zorginstelling jaar op jaar een financieel gezonde positie te handhaven.

"Het vermogen van Thésor om rust te brengen, het hele traject te overzien en de kennis die zij inbrengen over hoe bijvoorbeeld banken en het WFZ werken, maar ook een Raad van Toezicht goed meenemen in dit ingewikkelde proces, is voor ons van onschatbare waarde geweest.”

Daan de Jong

directeur bedrijfsvoering

De aanstaande nieuwbouw op het Landgoed Willibrordus in Heiloo is dan ook financieel haalbaar. Op deze locatie heeft de organisatie de ambitie om begin 2026 een gloednieuwe kliniek te openen. De vier bestaande, verouderde klinieken worden vervangen door een High & Intensive Care-kliniek met een capaciteit van 60 bedden en een Forensisch Psychiatrische Afdeling met 28 bedden.

 

Regie in eigen handen

Sinds 2021 heeft Daan de Jong, directeur bedrijfsvoering van GGZ Noord-Holland-Noord, zich intensief beziggehouden met de financiering van de vervangende nieuwbouw. “De investeringsplannen worden gefinancierd vanuit eigen liquide middelen en een aanzienlijk deel vreemd vermogen. In samenwerking met AAG heb ik in 2021 een gedetailleerde businesscase opgesteld voor de financieringsaanvraag. Daaruit bleek dat de ratio’s ruimschoots gehaald worden, wat betekent dat er aan de verplichtingen voldaan kan worden en er ruim voldoende liquiditeit voorhanden is. AAG raadde ons aan om een externe partner in te schakelen om ons te helpen bij het traject van marktverkenning en beoordeling van de financieringsopties. Aangezien we een dergelijk omvangrijke financieringsaanvraag slechts eens in de 10 à 15 jaar doen – onze vastgoedportefeuille heeft een grootschalig-onderhoudscyclus van ongeveer 15 jaar – leek ons dat heel verstandig. AAG bracht ons in contact met de treasury-specialisten van Thésor. Tijdens de eerste ontmoeting van de treasury-adviseur van Thésor, een van onze bestuurders en mijzelf bleek dat zij het gehele traject goed kunnen overzien zonder het proces daarbij complexer te maken dan het al is.”

 

Met hun kennis van financiële markten, wet- en regelgeving en de werking en eisen van banken en externe toezichthouders, adviseerde Thésor GGZ NHN om in eerste instantie te kijken of via het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) tegen gunstige rente financiering aangevraagd kon worden. Daarnaast ondersteunde Thésor GGZ NHN bij het zoeken naar de ongeborgde bankfinanciering, die uiteindelijk werd gevonden bij de BNG Bank. “Wij streven naar transparantie in onze organisatie en willen de regie graag in eigen hand houden”, aldus Daan. “Dat willen we ook graag uitstralen naar financiers. Daarom heb ik zelf het financieringsmemorandum opgesteld, met hier en daar advies van Thésor. Dit memorandum hebben we samen met Thésor gepresenteerd aan de stuurgroep Nieuwbouw. Ook het contact met de bank verliep via mij, maar altijd eerst in overleg met Thésor. Het prettige aan de samenwerking met Thésor is dat zij stand-by staan als dat nodig is. Dat werkt zeer efficiënt. Daarnaast kon ik ze inzetten voor zaken die tijdig geregeld moeten worden, maar geen topprioriteit hebben. Bijvoorbeeld het vinden van een geschikte taxateur en notaris. Dat is dagelijkse kost voor Thésor en dus door hen snel geregeld.”

 

Obligatielening behouden

Thésor wees GGZ NHN op enkele specifieke aandachtspunten tijdens het financieringstraject. Zo werden de bestaande financiering tegen het licht gehouden, waaronder de obligatielening die GGZ Noord-Holland-Noord in 2018 heeft opgehaald bij een viertal Duitse institutionele beleggers. GGZ NHN was van alle ggz-organisaties de eerste met een obligatielening. In de overweging stond de mogelijkheid om de obligatielening af te lossen en alles onder te brengen bij zowel het WFZ als de bank, of om de huidige financieringsstructuur onveranderd te laten. Na uitvoerig intern overleg, inclusief betrokkenheid van de obligatiehouders, en met inzet en advies van Thésor, werd besloten om de bestaande financieringsvorm ongewijzigd te handhaven. Een ander aandachtspunt was de hypothecaire inschrijving. Om ervoor te zorgen dat er nog voldoende financiële ruimte in de toekomst is, zette Thésor zich in om een aantal percelen buiten de inschrijving te houden. Daan benadrukt: “Op deze manier hebben we in de toekomst meer zekerheid en meer flexibiliteit.”

 

“Met de langlopende aard van financieringen in de zorg is het cruciaal om de rust te bewaren. Zeker gezien alle onzekerheden van de afgelopen twee jaar, is het cruciaal goed overzicht te houden. Hierbij komt Thésor van pas, omdat zij door hun ervaring in vergelijkbare trajecten de juiste volgordelijkheid en structuur in het proces kunnen aanbrengen. Hun vermogen om rust te brengen, het hele traject te overzien en de kennis die zij inbrengen over hoe bijvoorbeeld banken en het WFZ werken, maar ook een Raad van Toezicht goed meenemen in dit ingewikkelde proces, is voor ons van onschatbare waarde geweest.”