Advies treasury en financieel beleid voor nutsbedrijven

Nutsbedrijven vervullen een cruciale maatschappelijke rol als leverancier van essentiële openbare voorzieningen. Het beheer en de optimalisatie van kasstromen en leningenportefeuilles zijn van essentieel belang, maar vaak ontbreekt de benodigde expertise binnen de eigen organisatie of is deze slechts belegd bij een beperkt aantal personen.

 

In de komende jaren zal de noodzaak van deze specifieke kennis nog verder toenemen, aangezien nutsbedrijven voor immense uitdagingen staan die aanzienlijke investeringen vereisen. Het succesvol realiseren van deze investeringen hangt grotendeels af van externe financiering, waardoor het belang van doeltreffend financieel management en strategische planning des te dringender wordt. Hier komt Thésor in beeld, een ervaren partner die de benodigde expertise kan leveren om deze financiële uitdagingen het hoofd te bieden.

 

Thésor onderscheidt zich door ervaring en biedt ondersteuning bij cruciale vragen die zich voordoen:

  • Zijn uw plannen voldoende onderbouwd?
  • Hoe realistisch zijn de aannames die aan uw investeringen ten grondslag liggen?
  • Welke partijen zijn geïnteresseerd?
  • Wat zijn de financiële prestaties van uw nutsbedrijf?
  • Hoe beoordelen financiers uw cijfers op dit moment?
  • Welke zekerheden en financiële buffers zijn beschikbaar?
  • Hoe leent u zo voordelig mogelijk maar vooral ook krijgt u het gefinancierd?

Thésor is gespecialiseerd in advies en begeleiding van (semi-)publieke organisaties op het gebied van treasury en financieel beleid. De aanpak van Thésor is flexibel en afgestemd op de specifieke wensen en behoeften van uw nutsbedrijf. Dit varieert van een rol als strategische sparringpartner tot het gedeeltelijk uitbesteden van de treasury-functie. We gaan graag met u in gesprek over uw specifieke wensen.

 

Neem contact op