Woonforte

Woningcorporatie Woonforte, gevestigd in Alphen aan den Rijn, verhuurt meer dan 10.000 woningen in Alphen, Aarlanderveen, Boskoop en Zwammerdam. De woningcorporatie zet jaarlijks aanzienlijke investeringen in voor nieuwbouw, renovaties, onderhoud, leefbaarheid en duurzaamheid om ervoor te zorgen dat haar huurwoningen voor mensen met een laag inkomen toekomstbestendig zijn en blijven. Om deze missie te realiseren, heeft Woonforte in 2021 met succes een ongeborgde lening aangetrokken ten behoeve van haar niet-DAEB-tak.

 

"Dit is een traject dat woningcorporaties niet zelf moeten willen doorlopen. De wereld verandert immers elke dag."

Theo Herr

Manager financiën

Niet-DAEB arbeidsintensief en complex

Theo Herr is Teamleider Financiën bij Woonforte en houdt zich onder meer bezig met treasury, de boekhouding, de begroting, de managementrapportages en alle betalingen. Niet-DAEB financieringsaanvragen is echter geen dagelijkse kost. “Niet-DAEB-financiering vereist een andere aanpak,” legt Theo uit. “Bij geborgde financieringsaanvragen wordt gebruik gemaakt van door het WSW goedgekeurde standaarddocumentatie, waardoor het proces relatief eenvoudig is. Bij niet-DAEB-financiering, in feite een commerciële financiering, is het noodzakelijk om aanzienlijk meer informatie en onderpand te verstrekken, wat het proces arbeidsintensief en complex maakt. Thésor beschikt over de benodigde expertise in het begeleiden van dit soort trajecten, met in hun team zelfs professionals met ervaring uit de banksector.”

 

Thésor ondersteunt Woonforte al ongeveer twintig jaar bij diverse financiële vraagstukken. Theo Herr benadrukt: “We hebben altijd uitstekende hulp ontvangen van Thésor. Daarom hebben we met vertrouwen de uitdaging van niet-DAEB financiering aan hen toevertrouwd.” Dit vertrouwen werd beloond, aangezien de financiering binnen zes maanden werd gerealiseerd. “Dankzij nauwe samenwerking tussen Thésor en ons, is het financieringsmemorandum in relatief korte tijd op een succesvolle wijze tot stand gekomen. Thésor bezit de expertise die wij zelf niet in huis hebben, gezien onze bescheiden omvang. Zonder Thésor hadden we mogelijk niet dezelfde kwaliteit bereikt.”

 

Vertragende factoren

Ondanks het snelle resultaat, vond Theo het hele traject intensiever dan verwacht. Hij legt uit: “Banken hanteren standaard documentatieprocedures die niet volledig zijn afgestemd op woningcorporaties. Sommige vereiste informatie bleek bijvoorbeeld in strijd te zijn met de privacywetgeving. En zelfs na het aanleveren van alle documentatie was het nog een heel getouwtrek. Ook de back-office van de bank, dus het juridische gedeelte, bleek een vertragende factor. Ook voor de bank is het verloop een eyeopener geweest.”

 

Theo adviseert andere woningcorporaties in vergelijkbare trajecten om voldoende tijd te nemen in het voortraject en het onderzoek. “De keuze voor het onderpand werd in een latere fase aangepast, omdat de oorspronkelijke selectie niet afzonderlijk kadastraal was gesplitst. Dit had voorkomen kunnen worden door in de onderzoeksfase al een gedetailleerd beeld te krijgen van het bezit, inclusief kadastraal onderzoek. Bovendien denk ik dat onze uiteindelijke aanvraag bij de banken wellicht te vroeg was. Dit had nog een extra overlegronde verdiend, om de laatste onduidelijkheden uit het verzoek te elimineren. Het betrekken van de notaris, taxateur en juridische adviseurs in een eerder stadium zou ook het proces aanzienlijk hebben versneld. Daarnaast zou ik aanbevelen om na de eerste ronde verder te gaan met één bank.”

 

Theo concludeert: “Dit is een traject dat woningcorporaties niet zelf moeten willen doorlopen. Zelfs nu we enige ervaring hebben opgedaan na dit proces, is de kans groot dat we bij een volgend traject weer Thésor inschakelen om ons te begeleiden. De wereld verandert immers voortdurend.”

Training Niet-DAEB Financiering

Op regelmatige basis geven wij trainingen over Niet-DAEB Financieren. Deze training is bestemd voor (Directeur-)Bestuurders, Controllers, Financieel managers en/of medewerkers die te maken hebben of krijgen met ongeborgde financiering bij woningcorporaties.

Klik op de link voor meer informatie en de eerstvolgende datum.

Training Niet-DAEB Financieren