Woonstichting Langedijk opereert succesvol binnen financiële grenzen

Sinds de fusie tussen de gemeentes Langedijk en Heerhugowaard begin 2022 is Woonstichting Langedijk flink gegroeid. In de nieuwe gemeente Dijk en Waard biedt de corporatie ruim 1.600 betaalbare huurwoningen aan mensen met een lager inkomen of die wat extra hulp nodig hebben. Woonstichting Langedijk wil actief bijdragen aan de oplossing van de wooncrisis en gaat daarbij tot het uiterste, ook financieel.

 

“Over een paar jaar zal je de dorpskern van Heerhugowaard niet meer herkennen,” vertelt Jenny Reek, manager financiën bij Woonstichting Langedijk. “Het landelijke gebied tussen Heerhugowaard en Langedijk wordt de komende jaren flink ontwikkeld. En daar zijn wij nauw bij betrokken. Onze ambitie is om in tien jaar tijd 400 extra woningen te realiseren. Voor ons als relatief kleine corporatie zijn deze projecten een flinke belasting op de organisatie. Het belooft een spannende periode te worden.”

"De bouw van de 106 sociale huurwoningen in Heerhugowaard is een flinke investering voor Woonstichting Langedijk. Zo'n groot project doen we niet elke dag, dus we hebben hierbij hulp gevraagd van Thésor."

Jenny Reek

Manager Financiën

Grenzen van de financiële mogelijkheden

Binnenkort wordt gestart met een drietal grote woningbouwprojecten: 106 sociale huurwoningen nabij het stationsgebied in Heerhugowaard, een appartementencomplex met elf appartementen in Oudkarspel en nog eens 16 woningen in Broek op Langedijk die van een projectontwikkelaar worden afgenomen. “De gemeente Dijk en Waard eist dat 30% van de nieuwbouwwoningen bestemd wordt voor sociale huur,” legt Jenny uit. “Daarom verplichtte de gemeente een projectontwikkelaar om samen te werken met een woningcorporatie.” Na deze projecten heeft Woonstichting Langedijk nog eens 60 extra woningen in de begroting voor de korte termijn opgenomen. “Hiermee zitten we echt tegen de grenzen van onze financiële mogelijkheden aan.”

 

De bouw van de 106 sociale huurwoningen in Heerhugowaard is een flinke investering voor Woonstichting Langedijk: “Zo’n groot project doen we niet elke dag, dus we hebben hierbij hulp gevraagd van Thésor,” aldus Jenny.

 

Treasurycommissie met Raad van Commissarissen

Een belangrijke beslisser in het bepalen van de financieringsstrategie is de Raad van Commissarissen van Woonstichting Langedijk. Om de RvC goed te informeren, organiseerde de woonstichting samen met Thésor een speciale treasurycommissie. Hierbij kregen de leden van de AC (auditcommissie) inzicht in de verschillende financieringsopties en de bijbehorende risico’s. Jenny vertelt: “Tijdens deze commissie heeft Thésor met behulp van duidelijke grafieken inzichtelijk gemaakt welke afwegingen we hebben gemaakt in de besluitvorming en waarom.”

 

Een van de afwegingen was of Woonstichting Langedijk wenst af te wijken van de standaard forward periode van 6 maanden. 8 februari jl. heeft WSW haar Richtlijn Geborgde Leningen herijkt. Hierin biedt het WSW de ruimte aan haar deelnemers om bij een afwijkende behoefte/situatie (bijvoorbeeld het moment van storting van de geborgde lening tussen de 6 en 24 maanden na datum van aangaan lening vast te leggen) een verzoek ter goedkeuring in te dienen. De uitkomst van de afweging was om niet van de standaard forward periode af te wijken, omdat maximaal 6 maanden vooruit financiering aantrekken voldoende comfort geeft.

 

“Twee van onze commissarissen hebben een financiële achtergrond, maar voor de andere twee is dit geen dagelijkse kost. Het is daarom erg waardevol om hen met onderbouwde cijfers te kunnen overtuigen. Deze sessie heeft voor ons echt het verschil gemaakt.”

 

Dat doet Thésor trouwens al heel wat jaren voor de Woonstichting Langedijk. Thésor is al meer dan tien jaar een vertrouwde partner voor Woonstichting Langedijk. De adviseurs komen regelmatig bij de corporatie over de vloer om te ondersteunen bij diverse financiële vraagstukken en voor bespreking van de actuele situatie en behoeftes in treasurycommissies. “De betrokkenheid, korte lijnen en goede communicatie van Thésor is echt uitzonderlijk. Ondanks dat wij een kleine corporatie zijn, krijgen we alle aandacht. We hebben in het verleden met een ander treasury adviesbureau gewerkt, maar als er geen zaken speelden, dan zagen of spraken we elkaar niet. Met Thésor is dat anders. En met alle nieuwe projecten in het vooruitzicht, is dat maar goed ook.”