Training Schatkistbankieren

Kenmerken van Schatkistbankieren voor onderwijsinstellingen en het opstellen van een businesscase voor uw eigen organisatie.

Schatkistbankieren is er voor instellingen die een wettelijke of publieke taak uitvoeren en hiervoor gelden van het Rijk ontvangen. Sociale fondsen, agentschappen en ministeries zijn verplicht om aan Schatkistbankieren deel te nemen.

Onderwijsinstellingen daarentegen zijn niet verplicht om deel te nemen, maar is het een keuze. Maar op welke criteria moet je nu deze keuze maken? Waar liggen de kansen en risico’s? Op welke onderdelen kan je Schatkistbankieren? Wat betekent dit voor de huidige leningenportefeuille en liggen hier kansen om deze te herstructureren bij een eventuele overstap naar Schatkistbankieren?

De afgelopen jaren hebben we voor veel onderwijsinstellingen onderzocht of een overstap naar Schatkistbankieren interessant is. Voor de ene onderwijsinstelling biedt de overstap aanmerkelijke (bedrijfseconomische) voordelen, terwijl voor de ander onderwijsinstelling de overstap minder interessant is. Het opstellen van een goede gedegen businesscase is essentieel om een gefundeerde en verantwoorde keuze te maken voor een eventuele overstap naar Schatkistbankieren.

 

Training Schatkistbankieren voor onderwijsinstellingen

Deze training van 4 uur, neemt u mee in wat Schatkistbankieren is, wat de voor- en nadelen van Schatkistbankieren zijn en hoe stelt u een gedegen businesscase op om een goede keuze te maken. Voorts wordt ingegaan in welke stappen u moet nemen om de overstap te maken en welke kansen en risico’s zijn er bij de herstructurering van uw eigen leningen- en derivatenportefeuille bij een eventuele overstap naar Schatkistbankieren.

 

Doelgroep

Bestuurders, controllers, financieel managers en medewerkers van onderwijsinstellingen die meer willen weten over de ins- outs van het Schatkistbankieren of die op dit moment voor de keuze staan om Schatkistbankieren te overwegen en hiervoor een businesscase willen opstellen of die het Schatkistbankieren willen implementeren.

 

Leerdoelen

Na de training kunt  bent u in staat om een gedegen businesscase op te stellen voor een eventuele overstap naar Schatkistbankieren voor uw eigen organisatie. Hierbij verkrijgt u kennis en inzicht in:

 • Het opstellen van een businesscase Schatkistbankieren.
 • De kansen en risico’s in uw eigen leningen- en derivatenportefeuille en in hoeverre het interessant is om deze te herstructureren.
 • De processtappen voor de overstap naar Schatkistbankieren.

 

Onderwerpen training

 • Kenmerken Schatkistbankieren.
 • Voor- en nadelen Schatkistbankieren.
 • Financieringsvormen Schatkistbankieren en gehanteerde rentes.
 • Zekerheden.
 • Herstructurering van uw bestaande leningen- en derivatenportefeuille.
 • Het opstellen van een businesscase Schatkistbankieren voor uw eigen organisatie.
 • Processtappen Schatkistbankieren.
 • Betrokken partijen bij een overstap naar Schatkistbankieren.
 • Een transparant besluitvormingstraject inclusief rol en verantwoordelijkheid van de CvB en raad van toezicht.

 

PE-punten

Na het volgen van deze training ontvangt u een bewijs van deelname. Hiermee kunt u, wanneer van toepassing, 3-PE punten registreren.

 

Data

De eerstvolgende training vindt plaats op 15 oktober 2024 van 9.30 – 13.00.

De training zal plaatsvinden bij een minimum aantal van 6 deelnemers.

 

Kosten

De kosten van de training bedragen € 660,- exclusief 21% BTW. Wanneer u op reguliere basis diensten van Thésor afneemt, en u zich bij ons aanmeldt, verlenen wij een korting van 10% op de genoemde prijs.

Onze annuleringsvoorwaarden zijn de volgende: Tot 8 weken voor de eerste trainingsdag is annuleren kosteloos, daarna zal 50% en vanaf 4 weken 100% van de totale kosten in rekening worden gebracht. Het is altijd mogelijk een vervanger naar de training te laten gaan.

 

Inschrijven

Inschrijven voor de Schatkistbankieren training!