Op 29 juni 2015 heeft het CFV haar (vernieuwde) Q&A lijst met betrekking tot de Beleidsregels Verantwoord Beleggen op haar website geplaatst. De wijzigingen in de lijst hadden met name betrekking op de behandeling van spaarrekeningen.

 

Na overleg door het ILT/AW met het ministerie van BZK heeft het ministerie besloten om de rating vereisten voor decentrale overheden te uniformeren.

 

Dit betekent dat artikel 41, lid e van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 zal worden gewijzigd. De wijziging houdt in dat de AA rating wordt verlaagd tot een A rating voor financiële instellingen waar toegelaten instellingen beleggingen mogen aanhouden. Het onderscheid tussen beleggingen langer en korter dan drie maanden vervalt daarmee ook. De rating voor het landencriterium blijft gehandhaafd op een AA rating.

 

Praktisch betekent dit bijvoorbeeld dat gelden die 3 maanden of langer zijn uitgezet bij ING Bank of ABN AMRO, op dit moment weer zijn toegestaan.

 

Vooruitlopend op de wijziging in de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, artikel 41, lid e, is het voor toegelaten instellingen niet nodig om een plan van aanpak toe te sturen aan de AW als niet voldaan wordt aan de huidige beleidsregels beleggingen op dit onderdeel.

 

Indien u vragen heeft of wilt overleggen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Thésor.

 

Lees onze vorige blogs over beleidsregels met betrekking tot onderscheid beleggingen en beleidsregels beleggen