Beleidsregels beleggen

Vrijdag 30 januari 2015 heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst ‘Beleidsregels verantwoord beleggen door toegelaten instellingen volkshuisvesting’ in de Staatscourant gepubliceerd.

 

Gevolgen

Een van de gevolgen van deze beleidsregels is dat, conform artikel 6 van deze regels, getoetst dient te worden of er in de beleggingscontracten die uw organisatie is aangegaan sprake is van toezichtbelemmerende bepalingen. Hierover dient u vervolgens voor 1 juli 2015 te rapporteren aan het CFV middels een bestuursverklaring.

Onder de definitie van beleggen vallen, naast reguliere beleggingen, alle tegoeden en uitgezette middelen. In het verlengde hiervan dienen hiermee, volgens de definitie van CFV, ook rekening-courant (krediet)overeenkomsten en spaarrekeningen te worden gescreend op toezichtbelemmerende bepalingen.

 

Indien in uw overeenkomsten toezichtbelemmerende bepalingen staan vermeld, dient u een plan van aanpak op te stellen om deze bepalingen binnen een redelijkerwijs haalbaar te achten termijn te elimineren.

 

Graag ondersteunen wij u bij het screenen van uw contracten op deze toezichtbelemmerende bepalingen conform de uitgangspunten zoals CFV die hiervoor hanteert. Als investering voor uw organisatie stellen wij u hiervoor het volgende voor:

  • De beoordeling van Algemene Bankvoorwaarden en eventueel andere Algemene Voorwaarden van Banken valt onder de vergoeding van de reguliere maandelijkse beschikbaarheid.
  • De beoordeling van overige contracten/overeenkomsten op uurbasis.

 

Indien wij u hierbij mogen ondersteunen, neem dan contact op met uw aanspreekpunt bij Thésor.