WACC

Wat is het en waarom is het belangrijk?

 

WACC staat voor ‘weighted average costs capital’, ofwel het gewogen gemiddelde kostenvoet van het kapitaal van uw organisatie. De WACC geeft eigenlijk aan hoeveel de financiering van uw organisatie kost. Het is een kengetal dat door veel maatschappelijke organisaties wordt gebruikt om te bepalen of iets een goede investering is en voor het bepalen van de juiste kapitaalstructuur. Investeringen voegen pas waarde toe aan een bedrijf toe als het verwachte rendement groter is dan de WACC.

 

WACC berekenen

Wanneer we het over de financiering hebben, dan bedoelen we het kapitaal dat een bedrijf heeft om te investeren. Dit kapitaal kan bestaan uit zowel eigen vermogen als vreemd vermogen.

 

Het rendement op vreemd vermogen kan meestal eenvoudig worden bepaald aan de hand van het rentepercentage op uw leningen. Maar het vaststellen van het rendement op eigen vermogen is vaak een complexere stap, omdat dit afhankelijk is van de risico’s en verwachte opbrengsten van uw organisatie. Een van de methoden om het rendement op eigen vermogen te bepalen is de CAPM (Capital Asset Pricing Model). Dit model biedt inzicht in het vereiste rendement op eigen vermogen op basis van de wijze waarop uw organisatie gefinancierd is, inclusief de bijbehorende risico’s.

Klik op de link voor meer informatie over de WACC voor maatschappelijke organisaties.

 

Thésor biedt een handige WACC-rekentool die u kosteloos kunt gebruiken om uw WACC te berekenen. Scroll verder voor deze WACC-rekentool.

REKENTOOL WACC

Sector

VPB-plichtig


Omvang Eigen vermogen

x1.000

Omvang Vreemd vermogen

x1.000

Kostenvoet Vreemd vermogen

%

Kostenvoet Eigen vermogen

Mocht u na het gebruik van onze rekentool vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Contact

Landelijke service

Onafhankelijk adviseur

Werken zonder provisie

Trainingen