WACC

WACC: wat is het en waarom is het belangrijk?

 

WACC staat voor ‘weighted average costs capital’, ofwel het gewogen gemiddelde kostenvoet van het kapitaal van uw organisatie. De WACC geeft eigenlijk aan hoeveel de financiering van uw organisatie kost. Het is een kengetal dat door veel maatschappelijke organisaties wordt gebruikt om te bepalen of iets een goede investering is en voor het bepalen van de juiste kapitaalstructuur. 

 

Wanneer we het over de financiering hebben dan bedoelen we het kapitaal dat een bedrijf heeft om te investeren. Dit kapitaal kan bestaan uit zowel eigen vermogen als vreemd vermogen. Het rendement op vreemd vermogen kan meestal worden bepaald door het rentepercentage op uw leningen. Het berekenen van het rendement op eigen vermogen is vaak de meest uitdagende stap, omdat dit afhankelijk is van de risico’s en verwachte opbrengsten van uw organisatie. Een van de mogelijkheden om het rendement op eigen vermogen uit te rekenen is de CAPM (Capital Asset Pricing Model) en deze geeft een goed beeld van het vereist rendement op uw eigen vermogen op basis van de wijze waarop uw gefinancierd bent inclusief bijbehorende risico’. 

 

Thésor biedt een WACC rekentool die vrijblijvend te gebruiken is.

Contact opnemen

REKENTOOL WACC

Sector

VPB-plichtig


Omvang Eigen vermogen

x1.000

Omvang Vreemd vermogen

x1.000

Kostenvoet Vreemd vermogen

%

Kostenvoet Eigen vermogen

Landelijke service

Onafhankelijk adviseur

Werken zonder provisie

Trainingen