Een financieringsstrategie opstellen

Werkt u bij een woningcorporatie of een andere maatschappelijke organisatie en kunt u op één of meerdere van onderstaande vragen ‘ja’ antwoorden? Dan zou een financieringsstrategie toegespitst op uw organisatie goed van pas kunnen komen:

 

 • Heeft u de komende jaren een behoorlijke investeringsopgave?
 • Wilt u uw leningenportefeuille goed laten aansluiten bij uw ondernemingsplan en portefeuillestrategie?
 • Is er voldoende flexibiliteit in uw financieringsstructuur?
 • Heb ik voldoende investeringscapaciteit, ook voor de verre toekomst?
 • Kent uw leningenportefeuille de komende jaren veel aflossingen?

 

Zomaar een aantal vragen waar u tegen aan kunt lopen en waar een goede strategie invulling aan kan geven.

 

 

 

Waarom een financieringsstrategie?

Het opstellen van een financieringsstrategie is zeker geen moetje. De strategie zorgt ervoor dat de gewenste financieringspositie en -structuur bereikt worden die in lijn zijn met de langetermijndoelen van uw organisatie. Deze doelen komen voort uit het ondernemingsplan en de portefeuillestrategie/meerjareninvesterings- of huisvestingsplan. Deze zijn dan ook leidend voor de financieringsstrategie. Aangezien veel maatschappelijke organisaties de komende jaren een behoorlijke investeringsopgave hebben, biedt dit kansen om de gewenste financieringspositie en -structuur te bereiken. Dit zorgt namelijk voor:

 

 • Voldoende zekerheid en flexibiliteit;
 • Optimale financieringskosten binnen gegeven risicokader;
 • Waarborging investeringscapaciteit voor de toekomst.

 

Opzet

Voor het opstellen van een financieringsstrategie starten we met een risico-inschatting van uw investeringsopgave en brengen we de mogelijke consequenties voor de financiële positie van uw organisatie in kaart. Een belangrijk onderdeel is het identificeren van de financieringsbronnen, zoals operationele kasstroom, verkopen, dividend en externe financiering, die worden aangesproken om deze strategie te realiseren. Aan de hand hiervan wordt in de financieringsstrategie handvatten gegeven voor de inrichting van nieuwe (her)financiering. Denk daarbij (onder andere) aan:

 

 • Renterisico;
 • Opslagrisico;
 • Flexibiliteit (fixe versus variabel, kredietfaciliteiten);
 • Looptijden.

 

Wilt u een financieringsstrategie opstellen voor uw organisatie en wenst u onze expertise hiervoor te gebruiken? Neem dan vrijblijvend contact op.

Contact

Training financieringsstrategie

U heeft een strategisch vastgoedbeleid en een transformatieopgave geformuleerd voor uw vastgoedportefeuille , maar hoe wordt dit nu gefinancierd? Sluit uw strategisch vastgoedbeleid wel aan op uw leningenportefeuille en hoe behoudt u toegang tot de kapitaalmarkt en behoudt u ook voldoende investeringscapaciteit voor de toekomst? Al deze en meer vragen worden behandeld tijdens onze training ‘Financieringstrategie’.

 

Deze training is bedoeld voor bestuurders, controllers, financieel managers en medewerkers treasury die voor de uitdaging staan om deze strategie op te stellen.

Training Financieringsstrategie