Een duik in de Thésor Benchmark 2024

Onze jaarlijkse Benchmark Woningcorporaties is uit: de corporatiesector heeft te maken met grote uitdagingen die de sector financieel kwetsbaar maakt. Omdat de wooncrisis voortduurt en de vraag naar betaalbare huisvesting alleen maar toeneemt, zetten woningcorporaties vol in op het investeren in nieuwbouw en verduurzaming. De Benchmark toont aan dat woningcorporaties door deze verhoogde inzet tegen hun financiële grenzen aanlopen.

 

Toenemende investeringen tegen stijgende kosten

Corporaties voeren hun investeringsinpanningen op, met prognoses die duiden op een gezamenlijke jaarlijkse investeringsuitgaven van bijna € 19 miljard aan onderhoud, verduurzaming en nieuwbouwprojecten. Ondanks deze ambitieuze plannen, wordt het streefdoel van 300.000 nieuwe woningen tegen 2030 niet gehaald. De belangrijkste financiële indicatoren, zoals de Interest Coverage Ratio (ICR) en Loan-to-Value (LTV), tonen een neerwaartse trend in investeringsruimte.

 

Stijgende belastingdruk en schuldenlast

Woningcorporaties staan onder een steeds groter wordende financiële druk door verhoogde belastingen en schulden. De introductie van de vennootschapsbelasting (VPB) en de Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) verhoogt de belastingdruk fors. In 2024 zullen corporaties bijna € 700 miljoen aan VPB betalen, een bedrag dat naar verwacht stijgt tot € 1,8 miljard in 2033. Deze verhoogde belastingdruk vermindert de operationele kasstroom, waardoor een grotere afhankelijkheid van externe financiering voor de noodzakelijke investeringen ontstaat. Met als gevolg hogere rentelasten.

 

De weg vooruit

Ondanks de sombere vooruitzichten biedt het rapport ook perspectieven voor strategische aanpassingen. Er is behoefte aan het vinden van een evenwicht tussen de opgaven om de woningnood te lijf te gaan en het behoud van financiële gezondheid, zodat corporaties niet van de dunne draad gaan vallen. Dit vereist vernieuwende financieringsmethoden, efficiëntere bouw- en vergunningsprocessen en versterkte samenwerking tussen overheid, corporaties, gemeenten en de private sector. Dit is cruciaal om de wooncrisis effectief te lijf te kunnen gaan.

 

Ontdek hoe uw organisatie presteert

Nieuwsgierig geworden naar de prestaties van uw corporatie ten opzichte van andere corporaties? U kunt uw corporatie nu nog aanmelden voor de benchmark via https://thesor.com/informatie-over-benchmark-aanvragen/.

 

Edwin Schut
Ruud Pijpers