Thésor Benchmark

In de zesde editie van de Thésor Benchmark delen we inzichten over de ontwikkelingen binnen de woningcorporatiesector en de plek die uw corporatie hierin inneemt. Woningcorporaties hebben de komende jaren financieel grote uitdagingen door enorme investeringen in nieuwbouw (€ 8 mld p/jr) en verduurzaming (€ 5 mld. p/jr). Daar moet veel voor geleend worden en met de hoge VPB-last als gevolg van ATAD, zorgt dit voor een operationele kasstroom die onder druk staat. Wat zijn de gevolgen van deze veranderingen en hoe gaan andere woningcorporaties hiermee om? Welke adviezen zijn er voor uw corporatie?
Als u meer wilt weten over de Thésor Benchmark, nodigen wij u uit om uw contactgegevens achter te laten via ons contactformulier.