Thésor Benchmark

In deze vijfde editie van de Thésor Benchmark delen we inzichten over de ontwikkelingen binnen de woningcorporatiesector en de plek die uw corporatie hierin inneemt. Het afgelopen jaar heeft een aanzienlijke wijziging in kasstromen doorgemaakt. De verhuurderheffing is afgeschaft en de Nationale Prestatieafspraken zorgen voor een grote stijging in investeringen.

Wat zijn de gevolgen van deze veranderingen en hoe gaan andere woningcorporaties hiermee om? Welke adviezen zijn er voor uw corporatie? Als u meer wilt weten over de Thésor Benchmark, nodigen wij u uit om uw contactgegevens achter te laten via ons contactformulier.