Wat brengt de Thésor Benchmarkrapportage van 2024?

Eind februari verschijnt de zesde editie van onze jaarlijkse Benchmarkrapportage voor woningcorporaties. Deze rapportage werpt een gedetailleerde blik op de meerjarenprognoses van ongeveer 90 verschillende corporaties. In vergelijking met de rapportages van de afgelopen jaren wordt tien jaar vooruitgekeken, in plaats van vijf.

 

De stijgende rente manifesteert zich duidelijk in een afnemende ICR (rentedekkingsratio), maar welke andere effecten zijn merkbaar? En in hoeverre zijn de Nationale Prestatieafspraken realistisch begroot? Deze en andere vraagstukken worden geanalyseerd.

 

Thésor lanceert, naast de gebruikelijke Benchmarkrapportage, een nieuwe website waar woningcorporaties hun eigen corporatie op verschillende financiële KPI’s kunnen vergelijken met een door henzelf geselecteerde groep andere corporaties (bijvoorbeeld op basis van regio en grootte). Deze innovatieve tool wordt de komende jaren verder ontwikkeld en blijft trouw aan het oorspronkelijke uitgangspunt van de rapportage: vergelijking gebaseerd op begroting, en dus gericht op de toekomst. Ook de doelstelling van de Benchmark blijft ongewijzigd: inzicht verschaffen ter versterking van de corporatiesector. Meer informatie over deze tool vindt u binnenkort op onze website.

 

Thésor benchmarkbijeenkomsten
Tijdens de digitale en ‘live’ benchmarkbijeenkomsten die worden georganiseerd in het voorjaar, gaat Thésor in gesprek met deelnemende woningcorporaties over de specifieke uitdagingen en kansen die zij tegenkomen in het licht van de benchmarkresultaten. Bevindingen uit de benchmarkrapportages worden besproken en corporaties delen ervaringen met als doel om van elkaar te leren. Voor data en aanmelden voor deze bijeenkomsten informeren we de afnemers van de benchmarkrapportage later.