Help, de rente daalt! Wat nu?

Help, de rente daalt! Wat nu?

Nog geen jaar geleden schreven we een blog met de titel ‘De rente stijgt, dus kansen voor liquiditeit in zorgsector’, gevolgd door ‘Lessen in rendement op creditgelden’. Vele zorg- en ook onderwijsinstellingen zijn hiermee aan de slag gegaan en hebben met hun (overtollige) liquiditeiten geprofiteerd van de stijgende rente, zonder afbreuk te doen aan (liquiditeits)risico’s. Maar eind 2023 begon de rente plots te dalen, en niet zo’n klein beetje ook. Zullen we terugkeren naar negatieve rentes? Moet u weer gaan betalen over uw liquiditeiten bij de bank? Wat betekent dit voor u?

 

Dalende inflatie

De inflatie is de laatste maanden afgenomen. De centrale banken hebben de renteverhogingen gepauzeerd, omdat er steeds meer signalen zijn dat de economie aan het afremmen is. De financiële markten hebben hierop gereageerd, wat heeft geleid tot een daling van de langere rentes met wel 1% in de afgelopen twee maanden. Bovendien wordt verwacht dat de centrale banken in 2024 hun rentetarieven zullen verlagen als gevolg van de dalende inflatie. Betekent dit dat uw bedachte strategie door het putje spoelt door lagere rentetarieven?

 

Wat kunt u doen om uzelf te wapenen?

De vergoedingen op reguliere bankrekeningen zijn enigszins verhoogd de laatste maanden. Onderwijsinstellingen kunnen rekenen op een stevige vergoeding op een rekening-courant bij schatkistbankieren van de overheid. Maar de daggeldvergoeding hierop zal bij renteverlagingen door de centrale bank vrijwel direct mee dalen.

Als de rentes nu langer dan verwacht hoog blijven, dan is het juist interessant om uw liquide middelen zoveel mogelijk kort aan te houden. Dalen ze sneller, dan is het raadzaam ze juist langer vast te zetten, bijvoorbeeld op deposito’s met een langere looptijd. Bij uw afweging is het vooral belangrijk om er te allen tijde voor te zorgen dat er voldoende liquide middelen direct opvraagbaar zijn.

 

Bovengenoemde strategieën wijken af van wat de markt verwacht met bijbehorende risico’s. In onze eerdere blog noemden we de mogelijkheid tot risicospreiding door het opzetten van een dakpanconstructie met deposito’s. Door elke drie maanden een nieuw deposito af te sluiten voor een deel van uw liquide middelen dat niet direct nodig is en dit voor een jaar vast te zetten profiteert u van de huidige rente en blijft het liquiditeitsrisico vaak beperkt. Als de rentes verder dalen, bent u in ieder geval verzekerd van de vaste vergoeding op het deposito. Dit is zeker van belang als u de renteopbrengsten al in uw begroting heeft ingerekend en het levert in ieder geval geen tegenvaller op. Daarnaast blijft u redelijk flexibel door op termijn elke drie maanden te kunnen besluiten om het geld aan te houden op de rekening courant of een nieuwe deposito aan te gaan.

 

Als u behoefte heeft om te sparren, neem gerust contact op met uw adviseur bij Thésor.

 

Gerjan van Roekel