In de zorgsector is het gebruikelijk om een liquiditeitsbuffer aan te houden. Het Waarborgfonds voor de Zorgsector publiceerde in 2021 de ‘Gewenste liquiditeitsbuffer bij WFZ-deelnemers‘. De omvang van de liquiditeitsbuffer varieert, maar het gaat vaak al snel om ettelijke miljoenen euro’s. Vaak staan die euro’s te ‘verstoffen’ op een betaalrekening, met nauwelijks rendement. Dat is niet meer nodig: er valt rendement op te halen. Actie dus!

 

Actuele marktomstandigheden

De banken kwamen het afgelopen jaar lastig van hun plek met rente op spaargeld. Het rendement dat te behalen valt op spaarrekeningen komt nog niet boven de 1% uit.

Het kan echter anders!

 

Depositotarieven[1] worden nog zeer beperkt openbaar gecommuniceerd, maar er is een rendement mogelijk dat al boven de 3% ligt. Daarvoor moet je wel accepteren dat het geld 6 maanden niet vrij opneembaar is. Maar ook over liquiditeiten die wel dagelijks opvraagbaar zijn, is in veel gevallen rendement te behalen van boven de 2%. Een kleine rekensom: elke € 1 mln. brengt dus zeker € 20.000 per jaar op. Een gemiste kans om dit zomaar te laten liggen!

 

Obstakels?

Natuurlijk kan een zorginstelling niet zomaar zijn liquiditeitsbuffer volledig aanwenden om deposito’s te plaatsen. Maar het verdient wel onderzoek. Op basis van het treasurystatuut is ook het realiseren van een hoger rendement een doelstelling. Welk soort ‘beleggingen’ staat het statuut toe? Hoe zit het met het tegenpartijrisico bij partijen die hogere creditvergoedingen geven? Mogelijk kan een kleine aanpassing zorgen voor hogere rente-opbrengsten. Spreiding in tegenpartijen en expiratiedata van deposito’s kunnen verstandig zijn.

Inventarisatie

Als u hier interesse in heeft: we helpen u graag om een inventarisatie te maken van de mogelijkheden om uw liquiditeiten rendabel(er) in te zetten. Passend bij een zorginstelling. Daarvoor stellen we in aanvang een inventarisatienotitie op, waarna u kunt beslissen om hier al dan niet mee verder te gaan en op welke wijze. Heeft u interesse voor een dergelijke notitie dan kunt u dat laten weten via uw contactpersoon bij Thésor of door wel om een mail te sturen naar zorg@thesor.nl  Van u hebben we enkel een actuele liquiditeitsprognose nodig en het geldende treasurystatuut (of normenkader).

 

Edwin Schut

 

[1] Het uitzetten van een vast bedrag gedurende een vaste periode tegen een van te voren afgesproken rentecoupon.