Bandbreedte alert voor rente in Thésor Treasury Toolkit

Rentetarieven fluctueren voortdurend, en de rentemarkten zijn vaak beweeglijk. Zo heeft de 10-jaars swaprente in 2023 tussen de 2,40% en 3,60% bewogen. Daarnaast wordt in 2024 veel beweging in de rentemarkt verwacht. Dat brengt risico’s met zich mee als u van plan bent om op korte termijn financiering aan te trekken. Daarom biedt de Thésor Treasury Toolkit de mogelijkheid om bandbreedte-alerts voor rentetarieven in te stellen. Deze alerts stellen gebruikers van de Toolkit in staat de rentemarkt te volgen zonder voortdurend tarieven op te vragen of naar swaptarieven te kijken. De bandbreedte-alert stuurt direct en 24/7 een e-mailbericht wanneer een rentetarief boven of onder een door de gebruiker ingestelde grens komt.

 

De ondergrens en bovengrens van de bandbreedte-alert zijn standaard ingesteld op plus en min 1 procentpunt van het huidige tarief. Maar deze zijn aanpasbaar naar de wens van de gebruiker. Daarnaast kan er een einddatum worden ingesteld voor de alert.

 

Overige alerts

Naast de bandbreedte-alert zijn er nog twee andere alerts die kunnen worden ingesteld in de Toolkit, te weten de dagelijkse/frequentie-alert en de conversie-alert. De eerste voorziet gebruikers dagelijks, wekelijks of maandelijks van een e-mail met daarin het actuele rentetarief. De conversie-alert herinnert de gebruiker aan een overeen te komen conversie.

 

De Thésor Treasury Toolkit biedt verder de mogelijkheid om rente-aanbiedingen van geldverstrekkers te ‘benchmarken’, portefeuilles te waarderen en rentenota’s te toetsen.

 

Wilt u meer weten over de Thésor Treasury Toolkit? Neem dan contact met ons op.