Treasuryscan

Stelt u zich als toezichthouder, bestuurder of manager ook wel eens de volgende vragen:

  • Hoe is onze huidige treasury- en risicopositie?
  • Lopen we niet hoge rente- en liquiditeitsrisico’s in de toekomst?
  • Is onze leningenportefeuille voldoende geoptimaliseerd of zitten hier nog kansen in?
  • Krijgen we onze toekomstige investeringen wel gefinancierd?
  • is er voldoende investeringscapaciteit, ook in de toekomst?
  • Zijn de derivaten in de portefeuille nog wel passend?
  • Zijn onze bankcondities marktconform?
  • Wordt het optimale uit de treasury gehaald?
  • Is onze treasuryfunctie voldoende effectief en zijn er voldoende checks & balances?

 

De Thésor Treasury Scan geeft antwoord op deze vragen. Thésor kan in een (eenmalige) scan uw treasury-activiteiten beoordelen en tot een advies komen met concrete verbeterpunten voor uw treasury-organisatie.

Door onze expertise op het gebied van treasury kunnen wij in een korte tijd  de treasurypositie van uw organisatie doorlichten en geven wij een heldere aanbevelingen, adviezen en inzicht en in de financiële en risico positie van uw organisatie.

 

Wat krijgt u?

Inzicht en comfort. U krijgt een onafhankelijk oordeel van een externe deskundige partij. U weet in hoeverre uw organisatie de toekomst vanuit financieel oogpunt met vertrouwen tegemoet kan zien. Uit de check zal blijken in hoeverre specifieke acties benodigd zijn om de toekomstige financierbaarheid en financiële continuïteit te verbeteren.

Contact

Onze diensten

De publieke sector kenmerkt zich veelal door haar kapitaalsintensieve karakter. Rentelasten op financiering vormen hiermee, ondanks de historisch bezien lage rentes, een belangrijke post op de begroting. Bovenal een onzekere post. Maakt de schuldpositie in combinatie met de bijbehorende rentelasten uw organisatie nu of richting toekomst kwetsbaar?

 

Benieuwd naar welke diensten wij nog meer bieden?

Onze diensten