Treasury adviseur

Gezond nieuwsgierig naar financierings- en risicovraagstukken: het zit in onze genen. Onze treasury adviseurs hebben een bedrijfskundige of bedrijfseconomische opleiding genoten. Onze adviseurs zijn getoetst op inhoudelijke vakkennis en gescreend door DSI. We kennen de business en de bijbehorende specifieke regelgeving van binnenuit. We zijn alert en zorgen dat onze kennis van financiële markten altijd up-to-date is.

 

Onze methodieken zijn goed doordacht. Bij elk financieel vraagstuk staat de treasury adviseur bewust even stil. We willen de risico’s zo klein mogelijk houden. Dat houdt in dat we nooit op de automatische piloot werken. We kijken kritisch naar de financiële cijfers om de financieringskosten voor u zo laag mogelijk te houden.

 

Door onze opleiding en jarenlange ervaring hebben we inzicht in hoe treasury werkt. Dankzij onze kennis van financiële markten, de werking c.q. eisen van banken en externe toezichthouders kunnen we deze afstemmen op de situatie van de opdrachtgever. Als treasury adviseur adviseren passende oplossingen voor dat wat in een concrete situatie nodig is.

Contact opnemen

Landelijke service

Onafhankelijk adviseur

Werken zonder provisie

Trainingen