Training RvT en treasury in de zorg

Het opdoen van kennis en tools om toezicht te houden op treasury in de zorg.

Of er nu op (korte) termijn een investering gedaan moet worden of niet, treasury speelt op ieder moment. Wat is uw rol hierin als toezichthouder? Uiteraard zal bij nieuwbouw meer aandacht zijn voor treasury, immers er zal dan vaak een financiering ingeregeld moeten worden. Maar ook zonder investeringen, is treasury een onderwerp dat altijd aandacht behoeft. Denk hierbij aan het aanhouden van werkkapitaal dan wel het beheer van de bestaande leningenportefeuille. Past deze bij de huidige financiële positie en de toekomstige ambities en wordt er voldoende geprofiteerd van de historisch lage rente? Ondanks dat de rentekosten een relatief klein deel van de totale kosten beslaat, kan het wel het verschil tussen een negatief of een positief resultaat zijn.

Bij het doen van investeringen is het (vooraf!) verkrijgen van financiering (beschikbaarheid) passend bij de investering en bij de financiële- en risicopositie van groot belang zodat de investering doorgang kan vinden. Hoe verloopt zo’n proces, waar letten banken en waarborgfonds op en hoe kunt u als toezichthouder adequaat toezicht houden?

De beschikbaarheid kan in het gedrang komen wanneer bepaalde bankconvenanten niet behaald worden en er dus een opeisgrond ontstaat. Hoe weet u als toezichthouder dat het treasuryproces bij uw zorgorganisatie op een juiste wijze is ingericht, zodat u tijdig wordt geïnformeerd en dat de risico’s verantwoord zijn?

Voor u als toezichthouder betekent dit dat u op de hoogte moet zijn van de elementaire treasury begrippen om adequaat toezicht te kunnen houden en vooral de juiste vragen te kunnen stellen aan uw bestuurder.

 

Onderwerpen

  • Kernbegrippen en basiskennis inzake treasury;
  • Inrichting van het treasuryproces;
  • Bankconvenanten: definitie en betekenis;
  • Risicomanagement welke risico’s spelen rondom treasury;
  • Hoe omgaan met werkkapitaal;
  • Financieringsvormen en tegenpartijen;
  • Stappen in financieringsproces, de transactie moet passend zijn;
  • Rentemarkten;
  • Zekerheden;
  • Rol en verantwoordelijkheid raad van toezicht.

 

Wat brengt dit u en uw Raad van Toezicht?

De training “RvT en treasury in de zorg”, van 4 uur, neemt u mee in de ontwikkelingen op het gebied van de treasury bij zorginstellingen. Treasury omvat vooral financieel risicomanagement. Hoe houdt u toezicht op de risico’s die op u afkomen? Het kennen van de basisbegrippen en vooral de eigen positie van uw zorgorganisatie, is essentieel. Daarnaast kijken we naar de rol van toezichthouders als het gaat over treasury- en financieringsbeslissingen. Na een halve dag kunt u uw rol als toezichthouder op het gebied van financieringen nog beter invullen.

 

PE-punten

Na het volgen van deze training ontvangt u een bewijs van deelname. Hiermee kunt u, wanneer van toepassing, 4 PE-punten registreren.

 

Data

Op dit moment zijn er nog geen data voor deze training gepland. Deze worden binnenkort op bekend gemaakt.

De training zal plaatsvinden bij een minimum aantal van 6 deelnemers.

 

Kosten

De kosten van de training bedragen € 575,- exclusief 21% BTW, inclusief lunch en cursusmateriaal. Wanneer u op reguliere basis diensten van Thésor afneemt, en u zich bij ons aanmeldt, verlenen wij een korting van 10% op de genoemde prijs.

Onze annuleringsvoorwaarden zijn de volgende: Tot 8 weken voor de eerste trainingsdag is annuleren kosteloos, daarna zal 50% en vanaf 4 weken 100% van de totale kosten in rekening worden gebracht. Het is altijd mogelijk een vervanger naar de training te laten gaan.

 

Inschrijven

Inschrijven voor de RvT en treasury in de zorg training!

 

Treasury in de zorg

In de zorg ligt de focus vanzelfsprekend op kwalitatief goede zorg leveren. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen, moet de uitrusting zoals het vastgoed, hulpmiddelen en ICT op orde zijn. Naast de reguliere vervangingsinvesteringen, dient er van tijd tot tijd ook geïnvesteerd te worden in het vastgoed. In jaren met minder financieringsbehoefte blijft er mogelijk juist geld over en in jaren met grote investeringen moet er een fors beroep gedaan worden op de financiële markten. Dit kan zorgen voor een schommelende liquiditeitsbehoefte.