Financiering voor onderwijsinstellingen

U weet als geen ander dat financiering voor onderwijsinstellingen een vak apart is. Naast de specifieke kenmerken van onderwijsinstellingen maken zaken als Schatkistbankieren, borgingsmogelijkheden via het Waarborgfonds Bve, de Regeling Beleggen en Belenen en het Beleidskader Derivaten dat treasury in uw sector om specialisten vraagt. Die specialisten hebben wij in huis.

 

We begeleiden u bij uw treasuryproces en bewaken uw liquiditeit. We scheppen overzicht en inzicht in de stortvloed aan financiële producten van banken en bemiddelaars, scheiden het kaf van het koren en adviseren passende oplossingen voor concrete situaties. Daarbij toetsen wij periodiek uw financierbaarheid en kredietwaardigheid. Wij monitoren voor u de financiële risico’s. Dat doen we op structurele basis, maar ook op basis van een eenmalige opdracht, bijvoorbeeld vanwege een aankomende grote investering en/of herstructurering. We kunnen het treasuryproces volledig voor u oppakken, maar we kunnen ook samen bekijken wat u zelf in handen wenst te houden. Als geen ander hebben wij verstand van risico’s en helpen we u bij het vertalen ervan in passende maatregelen.

 

Uiteindelijk hebben we één doel voor ogen: het waarborgen van uw financiële continuïteit. Wij helpen u vooruit te zien, verrassingen te voorkomen en op transparante wijze verantwoording afleggen aan de in- en externe belangenhouders.

Onze kennis

De uitdagingen voor de onderwijssector zijn groot. De ontwikkelingen binnen de sector volgen zich in rap tempo op, zoals het hybride onderwijs, de verduurzaming van panden, het toekomstige verdienmodel en de ventilatie van de schoolgebouwen. Dit brengt risico’s met zich mee. U analyseert de risico’s en vertaalt deze in een aantal cijfermatige scenario’s, waarna u wellicht tot de conclusie komt dat financiering benodigd is.

 

Een financieringsaanvraag van een onderwijsinstelling is complex. Het waarborgfonds en banken willen risico’s inzichtelijk hebben en vereisen een cijfermatige uitwerking. Dit vraagt om te denken in ‘scenario’s’. Of een financieringsaanvraag uiteindelijk gehonoreerd wordt, hangt sterk af van een heldere en consistente presentatie van de casus. U kunt en wilt zich hierbij geen fouten veroorloven.

 

Wij hebben ruime ervaring en helpen u graag bij het beantwoorden van de volgende vragen:

 • Kan financiering niet een behoorlijk stuk goedkoper?
 • Wat doe ik met overschotten: extra aflossen of tijdelijk parkeren voor mindere tijden?
 • Is Schatkistbankieren iets voor ons?
 • Hoe financier ik mijn toekomstige investeringsplannen en welke vragen mogen we van onze bank verwachten?
 • Wat zijn de financiële prestaties?
 • Zijn er in de huidige tijd wellicht nog andere financieringsbronnen?
 • Hebben we alle financiële risico’s in beeld?
 • Hebben we intern ons risicobeleid goed vastgelegd, voldoet dit aan de eisen van het ministerie en wordt het afdoende gemonitord?
 • Zijn uw plannen voldoende onderbouwd?

Dit zijn allemaal vragen die betrekking hebben op de treasury van uw instelling. In een tijd waarin treasury binnen de publieke sector (en dus van onderwijsinstellingen) onder het vergrootglas ligt, is regeren meer dan eens vooruitzien. Bij ons is uw treasury in vertrouwde handen. Wij borgen het monitoren van uw risico’s en hebben ervaring met de antwoorden op bovenstaande vragen.

 

Daarbij hebben wij een goed beeld van de financierings- en rentemarkten. Bestaande leningen- en derivatenportefeuilles herbergen soms kansen op verbetering. We pakken die graag op! Uiteraard stemmen we onze dienstverlening af op wat u nodig heeft. Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

 

Contact opnemen

Schatkistbankieren voor onderwijsintellingen

Onderwijsinstellingen hebben de mogelijkheid – om onder bepaalde voorwaarden – bij de Schatkist te bankieren. Voor onderwijsinstellingen kan dit interessant zijn vanwege de lagere rente. Ofwel, dit kan betekenen dat een onderwijsinstelling een besparing in haar rentelasten kan realiseren. Verder vraagt de Staat geen negatieve rente over de overtollige liquide middelen. Het Schatkistbankieren heeft ook nadelen. Het aanvraagtraject kan een tijdrovende bezigheid zijn en vraagt de medewerking van veel partijen (OCW, Ministerie van Financiën, betrokken banken en eventueel gemeente).  Ook bestaat de mogelijkheid dat het vastgoed getaxeerd moeten worden (indien de gemeente niet garant staat), wat weer extra kosten met zich meebrengt.

 

In het kader van bovenstaande wilt u misschien weten of het Schatkistbankieren interessant is voor uw instelling en wat precies de voor- en nadelen zijn van Schatkistbankieren. Thésor kan u hierbij helpen. Vragen die hierbij aan de orde kunnen komen:

 

 • De ruime liquiditeitspositie: hoe deze in te zetten?
 • Herstructurering bestaande leningenportefeuille (omzetting naar schatkistbankieren): kan deze geoptimaliseerd worden, zeker gezien de huidige rentestand?
 • Zijn er in de toekomst omvangrijke investeringen en moet hier misschien in de toekomst een lening(en) voor aangetrokken worden en wat zijn hiervoor de mogelijkheden bij Schatkistbankieren?
 • Huisbankierschap: hoe kan voorkomen worden dat er rente betaald moet worden op tegoeden?

Meer informatie of een prijsopgave?

Contact opnemen