Schatkistbankieren

Schatkistbankieren is voor instellingen die een wettelijke of publieke taak uitvoeren en hiervoor gelden van het Rijk ontvangen. Sociale fondsen, agentschappen en ministeries zijn verplicht om aan schatkistbankieren deel te nemen. Ook sommige aangewezen rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s) zijn verplicht tot schatkistbankieren. Onderwijsinstellingen daarentegen zijn niet verplicht om deel te nemen, maar mogen vrijwillig schatkistbankieren. Het schatkistbankieren voor onderwijsinstellingen richt zich op de onderdelen:

Contact opnemen

Landelijke service

Onafhankelijk adviseur

Werken zonder provisie

Trainingen