Missie en visie

Wij geloven in de toegevoegde waarde van een professionele treasury. Samen met onze opdrachtgevers bouwen we aan een financieel gezonde publieke sector.

 

Onze missie en visie

De financiële structuur van uw organisatie bepaalt voor een groot deel in welke mate u er in slaagt uw doelen en ambities te realiseren.  Onze opdrachtgeverskiezen ervoor zich hierbij te laten ondersteunen. Soms als sparringpartner, soms als treasurer, soms meer projectmatig bij een treasuryvraagstuk, maar in alle gevallen met als doel een professionele treasury te realiseren. Hier willen wij samen met u aan werken, zodat u in staat bent de juiste besluiten te nemen die op hun beurt weer bijdragen aan een gezonde financiële structuur van uw organisatie en daarmee de publieke sector als geheel.

 

Thésor in 50 woorden

Wij zijn een organisatie van integere professionals met financieel inzicht, kennis van zaken en ervaring. We stellen ons proactief op met oprechte aandacht voor uw organisatie. Onze aanpak is pragmatisch en oplossingsgericht. Wij gaan verder waar anderen stoppen, toegewijd aan ons vak en onze klanten. Thésor: Treasury in vertrouwde handen.

Onze sectoren

De kennis van Thésor spitst zich toe op de passiva-kant van uw balans. Dat doen wij voor maatschappelijke organisaties in de volgende vijf sectoren, te weten woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, gemeenten & waterschappen en nutsbedrijven.
Bent u op zoek naar begeleiding bij financieringstrajecten, het ontwikkelen van financieel beleid of wilt u simpelweg weten welke kansen er liggen in uw vermogens- en financieringsstructuur? Bekijk de sector waarin u werkzaam bent en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

Sectoren

Onze diensten

De publieke sector kenmerkt zich veelal door haar kapitaalsintensieve karakter. Rentelasten op financiering vormen hiermee, ondanks de historisch bezien lage rentes, een belangrijke post op de begroting. Bovenal een onzekere post. Maakt de schuldpositie in combinatie met de bijbehorende rentelasten uw organisatie nu of richting toekomst kwetsbaar?

 

Om deze rentelasten te optimaliseren en de renterisico’s die hiermee gemoeid zijn te managen, hebben of krijgen publieke organisaties te maken met eenmalige of terugkerende treasury vraagstukken. Hoe gaat u om met operationele onderwerpen zoals het aantrekken van nieuwe financiering voor bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling, het beheer van de bestaande leningenportefeuille of het in kaart brengen van renterisico’s? En hoe gaat u om met strategische of beleidsmatige aspecten zoals bijvoorbeeld het treasurystatuut, financieringsstrategieën, herstructureringen of een financieringsplan?

 

Onze diensten