Soms heb je van die dagen dan zit alles mee. Je staat op, de zon schijnt, je wordt goedgemutst wakker en de wereld lacht je tegemoet. Heerlijk zo’n dag. Gisteren had ik er een, eerst kwam de dag wat moeizaam op gang, maar iets na twaalven brak de zon in volle glorie door.

 

Wat is er gebeurd?

Wellicht herinnert u zich mijn blog van 13 juni nog waarin ik aangaf dat woningcorporaties verplicht worden tot near banking met banken als lachende derde. Maar ook honderden miljoenen die sectorbreed lagen te verschralen omdat de niet-Daeb tak geen middelen uit mag lenen aan de Daeb tak. Een ongewenste situatie zoals u zich voor kunt stellen. Nu de Woningwet toch wordt geëvalueerd, leek me dat een uitstekend moment om tegelijkertijd deze weeffout te herstellen.

 

Deze blog hebben we daarom ook voorgelegd aan de Autoriteit Woningcorporaties (verder Aw) die hierover uitermate voortvarend in gesprek zijn gegaan met de juristen van BZK. Gisteren, iets na de middag kreeg ik bericht van de Aw over de uitkomsten hiervan.

 

Niet-Daeb mag uitlenen aan Daeb, mits…

De Aw heeft vervolgens het standpunt getoetst bij BZK dat het mogelijk zou moeten zijn om middelen van niet-Daeb uit te mogen lenen aan Daeb. BZK onderschreef dit standpunt, temeer omdat de regels bij scheiding en de Woningwet beogen de inzet van staatssteun voor niet-daeb te voorkomen. De vormgeving moet dan wel dusdanig zijn dat er geen sprake is van kruissubsidiëring van Daeb aan niet-Daeb door een te hoge rente en/of andere niet-marktconforme leningvoorwaarden die in het voordeel zijn van de niet-Daeb. Omgekeerd mag de niet-DAEB wel de DAEB subsidiëren door een gunstige rente of andere voor de DAEB gunstige leningsvoorwaarden. De Aw gaat hier op toezien.

 

De voordelen zijn groot. Corporaties hoeven hierdoor minder krampachtig om te gaan met de beschikbare middelen in de niet-Daeb tak, kunnen deze volledig inzetten ten behoeve van de volkshuisvesting. En, ook niet onbelangrijk, hoeven hierdoor minder leningen aangetrokken te worden bij financiers. Hiermee wordt op totaalniveau de loan to value verbeterd en bespaard op rentekosten.

 

De Aw heeft op haar website onder ‘vraag van de week’ hier ook aandacht gegeven.

 

Hopelijk geeft dit ook voor u een zilveren randje aan deze mooie dag!

 

 

Richard Wamelink