Vanwege toenemende risico’s in de sector heeft het WFZ het disagio per 26 januari 2015 verhoogd naar 0,25%.

 

De basisregeling is: voor alle leningen die worden afgesloten op basis van bereidstellingsverklaringen of borgstellingsverklaringen die met ingang van maandag 26 januari 2015 worden verstrekt, geldt in principe het nieuwe disagiotarief van 0,25% (ongeacht de looptijd, de stortingsdatum of de verdere vormgeving van de lening).

 

Voor lopende trajecten zijn overgangsbepalingen van belang:

 

U heeft een lopende kasgeldfaciliteit.

  • Trekkingen van kasgeldleningen onder deze faciliteit worden tot 1 december 2015 afgerekend tegen het oude disagiotarief van 0,10%. Voor kasgeldtrekkingen op of na deze datum geldt het verhoogde disagio.
  • Indien geborgd kasgeld wordt omgezet in een langlopende lening die wordt gestort voor 1 december 2015, wordt hierbij het oude disagiotarief van 0,10% in rekening gebracht. Met ingang van 1 december 2015 geldt het verhoogde disagio. (NB: vraag tijdig de borgstellingsverklaring voor de lange lening aan.)

 

Financiering

  • Er loopt al een leningencontract met gefaseerde of uitgestelde storting(-en).Voor deze in het verleden aangegane verplichtingen geldt, ongeacht de stortingsdatum/-data van de leningen, het oude tarief van 0,10%, conform het in de getekende leningsovereenkomst vermelde disagiobedrag.
  • U heeft al een getekende borgstellingsverklaring van het WFZ ontvangen. Voor zover storting van de lening plaatsvindt voor 1 december 2015, wordt hierbij het oude disagiotarief van 0,10% in rekening gebracht. Per 1 december 2015 geldt het verhoogde disagio. Ter voorkoming van misverstanden: de stortingsdatum van de lening(en) is leidend. Als bestaande borgstellingsverklaringen vanaf heden worden omgezet in leningscontracten met gefaseerde of uitgestelde storting(en), dan geldt dus dat stortingen voor 1 december 2015 worden afgerekend tegen het oude disagiotarief en stortingen op of na 1 december 2015 tegen het nieuwe.
  • U heeft al een schriftelijke bereidheidsverklaring van het WFZ ontvangen. Dit is geen borgstellingsverklaring, maar een toezegging onder voorwaarden. Echter, indien tijdig aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan waardoor omzetting in een borgstellingsverklaring, en aansluitend storting van de lening plaatsvindt voor 1 december 2015, wordt hierbij het oude disagiotarief van 0,10% in rekening gebracht. Voor stortingen op of na deze datum geldt het verhoogde disagio.

 

Dus mocht u op korte termijn een door het WFZ geborgde lening aan willen trekken, houd dan bovenstaande scherp in de gaten. Ter illustratie: bij een (lineaire) lening van € 5 mln. en een looptijd van 30 jaar gaat om een agio-verhoging van € 116.250.

 

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.