Het einde van het jaar 2019 nadert. Leuke en gezellige (feest)dagen zijn in aantocht samen met uw familie en vrienden. Tegelijkertijd staat deze maand in het teken van de voorbereidingen voor de jaarrekening. En als u allerlei complexe financiële producten (leningen, beleggingen en derivaten) heeft, dan hoort daar voor de verslaglegging in de jaarrekening ook een reële marktwaarde voor bepaald te worden.

 

Waarderen is geen sinecure

Onze Waarderingsdesk wordt vaak benaderd voor de waardering van allerlei (complexe) financiële producten (leningen, beleggingen en derivaten). Zeker op het einde van het jaar met de sluiting van de boeken moeten deze financiële producten gewaardeerd worden. Echter, het waarderen van financiële producten is geen sinecure. Het vraagt veel specialistische kennis en ervaring van waarderingsmethodieken, complexer wordende wet- en regelgeving en het continu op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op de financiële markten. Tegelijkertijd wilt u ervan verzekerd zijn dat de financiële producten in uw jaarrekening ook een reële marktwaarde vertegenwoordigen.

 

Niet blind varen op de bank(en)

De waarderingen en analyses van onze Waarderingsdesk zijn altijd onafhankelijk. Er is op geen enkele wijze een zakelijke verbondenheid van onze Waarderingsdesk met de bank die bij de waarderingen betrokken is. Daardoor werkt de Waarderingsdesk volledig in het belang van u als opdrachtgever en krijgt u van ons, door middel van een kort en bondige rapportage, een goed inzicht in de reële waarde en risico’s van uw financiële producten. Hierdoor hoeft u niet blind te varen op wat de bank(en) aan marktwaarden bij u aanleveren. En mochten er wezenlijke verschillen zijn, dan kunt u, eventueel met ondersteuning van een van onze adviseurs, het gesprek aangaan met de betrokken bank(en).

 

Onafhankelijkheid

De behoefte aan een onafhankelijke waardering speelt niet alleen vanuit onze opdrachtgevers (woningcorporaties, zorginstellingen, gemeenten, onderwijsinstellingen, nutsbedrijven et cetera). Ook andere partijen zoals accountants en fiscalisten hebben steeds meer behoefte aan een onafhankelijk advies over de waardering van financiële producten, de risico’s die hiermee gemoeid zijn, de effecten op hedge-accounting en het opstellen van een hedge-rapportage.

 

Heeft u behoefte aan een onafhankelijk advies over de waardering van een financieel product? Neemt u dan contact op met de medewerkers van onze waarderingsdesk.

 

 

Ruud Pijpers