Ruim een week geleden stemden corporatiebestuurders op het Aedes-congres over financiële steun aan Vestia. Met maar liefst 88% van de stemmen verklaarden bestuurders zich solidair met Vestia en haar huurders. Wat betekent het voorgestelde voor de treasury? En kunnen wij hier nu überhaupt al over adviseren?

 

Verdere uitwerking is noodzakelijk 

Het plan is grotendeels, maar nog niet volledig uitgewerkt. Er zijn nog veel openstaande vragen – welke niet zozeer direct specifieke treasury vraagstukken zijn – maar waar wel op korte termijn een antwoord op moet komen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • In hoeverre blijft de 88% in stand, nadat alle bestuurders in conclaaf zijn gegaan met hun RvC en vervolgens hun definitieve stem uitbrengen?
  • In hoeverre is de uitkomst bindend, bijvoorbeeld ook voor niet-Aedes leden?
  • Wat zijn de effecten van corporaties die niet mee kunnen of willen doen, of korting krijgen omdat zij als ‘maatwerkcorporatie’ reeds een bijdrage hebben geleverd?
  • Wat zijn de fiscale consequenties (opschortende voorwaarde)?
  • Wat gaat de bijdrage van de overheid inhouden? Vooralsnog lijkt de politiek met bijvoorbeeld de verhuurdersheffing, ATAD en nu ook huurbevriezing nog niet erg toeschietelijk richting de sector…

 

Maar er zijn ook treasury specifieke vragen:

  • Hoe gaat de leningruil precies in zijn werk? Wie neemt het initiatief: Vestia, de regisseur of de collega-corporaties?
  • Wanneer moeten de vele leningruilen gerealiseerd zijn?
  • Wat zijn de effecten van tussentijdse rentebewegingen?
  • Hoe staan de banken hiertegenover? Vele leningen moeten geknipt worden…

 

Regisseur

Op deze vragen kan niet direct antwoord gegeven worden. Eén en ander zal verder uitgewerkt moeten worden. Ik begrijp heel goed dat daarbij enige haast is om het probleem van Vestia eindelijk en ook definitief op te gaan lossen. Een regisseur wordt door BZK op korte termijn benoemd om een en ander uit te werken en voortvarendheid is hierbij geboden. Een uitdagend vraagstuk voor de sector!

 

Ik wens de door BZK aan te stellen regisseur dan ook heel veel succes toe om zowel de belangen van Vestia, als van de ondersteunende individuele corporaties na te streven. En hoop dan ook dat dit, ondanks de tijdsdruk, in alle zorgvuldigheid gedaan zal worden om tot een juiste oplossing te komen.

 

Daarnaast wens ik bestuurders en Raden van Commissarissen / Toezicht veel wijsheid toe om de juiste afweging te maken een definitief besluit te nemen.

 

Rol Thésor

En onze rol…? Wat betreft de consequenties van de leningruil, modaliteiten, marktwaarde van de leningen in relatie tot de volatiliteit van de rente en de renterisico-effecten ga ik zeker mijn visie en een bijdrage leveren. En dat geldt ook voor mijn collega’s. Een kolfje naar onze hand en een superleuk vraagstuk om je als treasury-adviseur in vast te bijten! Kortom: we zitten er bovenop…

 

Mocht er meer bekend worden over bijvoorbeeld de wijze waarop de leningruil precies ingevuld gaat worden en wat daarbij komt kijken, dan houden we u op de hoogte!

 

 

Linda de Jong – Elgersma