Na een aantal magere jaren neemt de investeringsambitie van zorginstellingen weer toe. Volgens het onderzoek ‘Financiële Zorgthermometer Q1 2016’ (HEAD/Finance Ideas) verwacht een meerderheid in de ouderen-, gehandicapten-  en ziekenhuiszorg de komende periode een toename van investeringen in vastgoed en automatisering. Ook neemt de urgentie toe om verouderd zorgvastgoed te vervangen.

 

Zorginstellingen lijken dus enigszins in ‘rustiger vaarwater’ terecht te zijn gekomen na de vele (overheids-)veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden en doorgevoerd zijn. Hoewel het optimisme bij zorginstellingen en in de markt is toegenomen, betekent dit niet dat het nu gemakkelijk is geworden om zorgvastgoed zomaar te laten verrijzen of te renoveren.

 

Lag voorheen de vraag bij investeringen vooral in het operationele- en tactische gebied, momenteel worden zorginstellingen aangezet tot strategisch inzicht in bestaande activa en visie op toekomstige ontwikkelingen. De gefaseerde invoering van de Normatieve HuisvestingsComponent (NHC) is hier een goed voorbeeld van. Deze methodiek zorgt voor een nieuwe dynamiek bij het doen van investeringen.Ook de wijze van financiering verandert. Alternatieve verstrekkers naast banken zijn meer en meer in opmars.

 

Al met al leidt dit tot toenemende aandacht voor meerjarenbegrotingen en scenario-analyses. Ook is een gedegen financiële onderbouwing van investeringen geen overbodige luxe. Medewerking van geldverstrekkers en waarborgen staat of valt hierbij. Hiervoor is kennis en ervaring onmisbaar.

 

Bij vragen kunt u gerust contact met ons opnemen.