Thésor vindt innovatieve financieringsoplossing voor Overijsselse woningcorporaties

Energiefonds Overijssel

Thésor heeft afgelopen jaar meerdere Overijsselse woningcorporaties, namelijk De Goede Woning, deltaWonen en SallandWonen, geholpen met het aantrekken van een financiering vanuit het Energiefonds Overijssel. De woningcorporaties gebruiken deze financiering om hun woningen versneld te verduurzamen. Deze financieringsoplossing toont Thésor’s kracht om buiten de traditionele bancaire kaders te denken. Door gebruik te maken van het Energiefonds Overijssel kon Thésor onder WSW-borging een gunstig(er) rentetarief voor de woningcorporaties realiseren.

 

Casus De Goede Woning, deltaWonen & SallandWonen

Door de energiecrisis zijn projecten voor verduurzaming in een stroomversnelling geraakt. Zo ook bij woningcorporatie De Goede Woning. Zij hebben de ambitie om al haar huurders tegen 2035 in klimaatneutrale woningen te laten wonen. De verduurzaming van 227 woningen in de gemeente Rijssen-Holten is een belangrijke stap in het behalen van deze doelstelling. “In de treasurypool, waarin we samen met drie andere woningcorporaties een paar keer per jaar samenkomen, werd de mogelijke lening van Energiefonds Overijssel besproken”, zegt Ard Ligtenberg, manager bedrijfsvoering bij De Goede Woning. Ik kende het Energiefonds al, maar wist niet dat ze ook actief waren in de woningcorporatiesector. Dankzij de bemiddelende rol van Thésor konden we succesvol deelnemen.”

 

Ook Woonstichting SallandWonen werkt hard aan het energiezuiniger maken van haar woningen. Ze gaat 88 van haar woningen in Raalte verduurzamen door middel van verbeterde isolatie en ventilatie. Het Energiefonds Overijssel levert met de leningen aan deze woningcorporaties een waardevolle bijdrage aan de energietransitie.

 

Jeroen van Sluijters, Financial Controller bij deltaWonen, zegt over de samenwerking met Thésor: “Thésor ondersteunt ons al sinds 1999 bij diverse financieringsvraagstukken en zij kwamen met het voorstel om financiering aan te vragen via het Energiefonds Overijssel voor een renovatieproject van 153 woningen in Kampen. Dit financieringstraject vergde veel extra documentatie, afstemming en verdieping. De inspanningen hebben echter geloond, want het resulteerde in een aanzienlijk rentevoordeel. Daar doe je dan graag iets extra’s voor.”

 

Deskundige begeleiding door Thésor

Financiering via het Energiefonds Overijssel vereist een andere aanpak dan standaard financieringstrajecten via sectorbanken. De business case moet uitwijzen welke impact het project heeft op de energietransitie en welke verbeterstappen er worden gerealiseerd. Daarnaast zijn er rapportageverplichtingen rondom ESG waaraan het fonds moet voldoen. Thésor heeft ruime ervaring met dit soort financieringsvormen en kan haar klanten optimaal begeleiden. Zo zorgt Thésor ervoor dat haar klanten profiteren van maximale financiële voordelen.

 

Nico van Rijn, Treasury Adviseur bij Thésor: “We zijn trots dat we deze woningcorporaties met deze financieringsoplossing konden helpen. De energietransitie is een belangrijke maatschappelijke opgave en we zijn blij dat we hieraan kunnen bijdragen.”

————————————

Over het Energiefonds Overijssel
Energiefonds Overijssel is het eerste en grootste regionale energiefonds van Nederland, in 2012 opgericht door de provincie Overijssel. Het fonds levert een bijdrage aan het versnellen van de energietransitie door financieringen aan duurzame en hernieuwbare energieprojecten in de provincie. Niet op de traditionele manier met subsidies, maar door participaties, leningen en garanties. Zo draagt Energiefonds Overijssel bij aan energiebesparing en verduurzaming, CO2-reductie, ondernemerschap en innovatie in de provincie.