De eerste uitkomsten van de Thésor Benchmark Woningcorporaties 2023 zijn bekend! In deze jubileum editie kunnen we niet anders constateren dat u in een turbulente tijd opereert. Rente en inflatie zijn naar niveaus gestegen, die we al jaren niet hebben gezien, met als gevolg toenemende bouw-, materiaal- en loonkosten. In het verlengde hiervan heeft ook de stijgende rente grote impact. Tel hier de alsmaar toenemende investeringen bij op en het zal u niet verbazen dat de financieringslasten sterk zijn opgelopen. De afschaffing van de verhuurdersheffing biedt dus minder lucht dan waar vooraf op werd gehoopt.

 

Kunnen we dit aan?

Een terechte vraag als u het mij vraagt. U staat voor enorme uitdagingen zoals vastgelegd in de Nationale Prestatieafspraken. De invulling hiervan komt duidelijk terug in de resultaten van de Thésor Benchmark 2023. Niet eerder waren er zulke stijgingspercentages zichtbaar bij de investeringen: de investeringsuitgaven in de Thésor benchmark 2023 zijn ruim 40% hoger dan vorig jaar! Het staat vast dat u als sector de woningmarktcrisis bij de horens heeft gevat.

Tegelijkertijd loopt u in de uitvoering tegen allerlei drempels aan. Zijn er wel voldoende ambtenaren die de vergunningen verlenen? Zijn er voldoende locaties om al deze woningen te bouwen en zijn er voldoende vakkrachten beschikbaar? Maar ook de economische tegenwind maakt het op zijn zachtst gezegd uitdagend. De Thésor Benchmark 2023 brengt u onder andere deze inzichten. Zo blijkt dat de rentelasten een steeds groter percentage worden van de operationele kasstroom. Inmiddels bedraagt het percentage rente uitgaven 17% van de operationele kasstroom. Verder blijkt dat de terugverdientijd – de verhouding schuld en operationele kasstroom – ver boven de signaleringsgrens uitkomt van de Aw en WSW. Het helpt daarbij niet dat een groot deel van verhuurdersheffing via de VPB weer in de schatkist verdwijnt. De ATAD zorgt ervoor dat de effectieve belastingdruk op het resultaat op termijn toeneemt tot in sommige gevallen meer dan 50%. Dit levert een bittere nasmaak op en gaat ten koste van de investeringen. Een gemiste kans! Het kabinet doet er verstandig aan om woningcorporaties niet te vergeten. De aanbeveling richting Den Haag luidt dan ook om te zorgen voor een passend fiscaal klimaat voor woningcorporaties.

 

Gaan we toch nog doorpakken?

Glooit er dan nergens hoop? Zeker wel! Vorige week kopte het Financieel Dagblad ‘’Bouwdoel lijkt gehaald,’’ doelend op het feit dat er in 2022 naar verwachting ca. 80.000 woningen zijn opgeleverd. Het behalen van het bouwdoel is een mooie opsteker en het hoogste aantal in 10 jaar. Tegelijkertijd lopen de aantallen verstrekte vergunningen voor de nieuwbouw sterk terug. Normaliter een slechte voorbode voor de bouwproductie in de komende jaren. Het belang van doorpakken wordt breed gedragen mits het rijk de regie blijft nemen.

 

Scherp aan de wind varen

Al met al zien we in de Thésor Benchmark 2023 dat de financiële ratio’s steeds krapper worden. Het duurzaam financieringsmodel van woningcorporaties staat fors onder druk en met de financiële sturing van de woningcorporaties is het scherp aan de wind varen. Daarbij zijn er nog steeds grote verschillen tussen woningcorporaties.

 

Inzichten voor uw organisatie

Nieuwsgierig geworden naar hoe uw organisatie in dit plaatje zit? Naast inzage in de prestaties van uw corporatie ten opzichte van andere corporaties, biedt de Thésor Benchmark ook de unieke mogelijkheid om het gesprek aan te gaan met sectorgenoten. U kunt u nog aanmelden via benchmark@thesor.nl of via uw adviseur waarna u een gepersonaliseerd benchmarkrapport zal ontvangen.

 

Rowin Lakerveld