Starend naar het verleden struikelen in het heden

Een fijn moment altijd: even het nieuws kijken na het avondeten, maar deze keer had ik wat minder animo met al die gruwelijke oorlogsbeelden op tv. Het idee ontstond om het journaal van precies 3 jaar geleden te streamen (10 oktober 2020). Eigenlijk ook geen leuke tijd, maar voordeel is dat je met de inzichten van vandaag naar de issues van toen kunt kijken. Misschien biedt dat soelaas voor de huidige tijd.

 

Het belangrijkste onderwerp van het NOS-journaal destijds: Rutte waarschuwt dat er strengere Corona-maatregelen komen als de cijfers niet dalen. Lekker vind ik om daarbij al te weten: dat gaan ze toch wel doen! Daarna kwam er een lockdown. Achteraf bezien had dat toen wat eerder besloten moeten worden, zodat de cijfers minder hard waren opgelopen en er wellicht een kortere lockdown nodig was. Fijn om achteraf te kunnen aangeven of maatregelen verstandig waren of niet!

 

Het bovenstaande klinkt raar toch? Wat heb je er immers aan om naar het nieuws van drie jaar geleden te kijken? Achteraf is het immers mooi wonen. Natuurlijk is het niet juist om eerder genomen besluiten te bekritiseren door de later opgedane inzichten daarbij te betrekken. Die inzichten waren op het moment van besluitvorming immers niet bekend.

 

Renteparameters

Toch gebeurt het regelmatig, ook bij Thésor. Zo vinden wij wat van te positieve of te negatieve renteparameters in een begroting. De rente is de afgelopen maanden behoorlijk gestegen. De 10-jaars swaprente ligt op dit moment op ca. 3,30%. Inclusief opslag valt het dus niet mee om een lening aan te trekken onder de 3,50%, wat een week of 5 terug nog ons advies was om in te rekenen voor de begroting. Met terugwerkende kracht was die boodschap dus niet streng genoeg en we vroegen ons intern af of we een nog sterker signaal richting onze opdrachtgevers moesten uitsturen.

 

Begroting met achterhaalde rentestanden

Gelukkig kwamen we allemaal al snel weer bij zinnen. Natuurlijk snappen onze opdrachtgevers ook wel dat de rente wijzigt en dat het dagkoersen (zo u wilt: momentkoersen) zijn. Maar het is nu eenmaal zo dat een begroting gestoeld moet worden op aannames, omdat het vaak een lange planningshorizon betreft met daarin toekomstige onzekerheden. De aannames moeten op een gegeven moment ‘vastgeprikt’ worden. Daarom zijn wij als treasurers ook niet bang om een begroting of treasuryjaarplan voor te leggen met inmiddels achterhaalde (rente)parameters, al heeft die inmiddels minder realiteitswaarde. Vrijwel al onze klanten zijn immers niet voor één gat te vangen en hebben daarom ook scenario’s in hun begroting opgenomen met vaak ook een hogere rente als uitgangspunt. De effecten zijn dus in beeld en eventuele beheersmaatregelen al geformuleerd.

 

Het zou pas onverstandig worden, als we in de loop van het jaar ook naar dat oude nieuws blijven kijken en daar de inzichten van nu op loslaten. Hoe kun je immers besluiten tot een grote omvang aan investeringen als je het effect van de te betalen rente baseert op de rente van een half jaar geleden?

 

Terug naar het heden

Wat wij van groot belang vinden, is het bieden van een áctueel inzicht in de kasstromen. Daarom bespreken wij in de treasurycommissies altijd de actuele rentestanden. Zo werken we weer met het actuele beeld en dit projecteren we dan op de investeringsambities van onze opdrachtgevers. Constant bijsturen en bepalen wat het effect is van de wijzigingen op de kasstroom, ratio’s en financierbaarheid. Natuurlijk zit je daar scherper op als het ‘schuurt’ en kan het wat losser als er voldoende bewegingsruimte is.

 

Ik ben blij dat ik op 10 oktober 2020 nog niet wist wat voor winter we toen zouden gaan beleven met onder andere een avondklok. Dat was vooraf niet te ‘begroten’, maar was met de inzichten van toen volgens de heren politici onontkoombaar. Begroten is van belang, maar omdat de toekomst onzeker blijft, is aanpassingsvermogen en flexibiliteit toch eigenlijk veel belangrijker.

 

Edwin Schut