De voorbereidingen voor de begroting staan voor de deur. Naast de nasleep van de corona-crisis, heeft u al nagedacht over het verduurzamen van het schoolgebouw? Of is dit wellicht nog ver weg en kunt u zich aankomend jaar focussen op ander gestelde doelen? Leest u dan even mee.

 

Verouderde schoolgebouwen

Afgelopen jaren stonden onderwijsinstellingen voor misschien wel de grootste uitdaging ooit. Door de coronacrisis hebben scholen onderwijs op afstand moeten geven, de ontwikkelde achterstanden laag moeten houden en natuurlijk het welzijn van de scholieren in de gaten moeten houden. Ook de ventilatiesystemen zijn onder de loep genomen. En wat blijkt: veel scholen zijn eigenlijk verouderd in Nederland.

 

Een aanzienlijk gedeelte van de schoolgebouwen is in de wederopbouw, tussen 1946-1978, gebouwd. De schoolgebouwen zijn gemiddeld 40 jaar oud en dus alles behalve duurzaam. In totaal hebben we het dan over 698 gebouwen voor MBO en HBO instellingen en 9.230 gebouwen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De uitstoot van deze gebouwen was in 2017 meer dan 800.000 ton CO2. Om een beeld te geven; gemiddeld stoot een gezin 4 ton CO2 uit aan energiegebruik in huis uit per jaar. Dat onderwijsinstellingen een belangrijke steen kunnen bijdragen aan het klimaat staat dan ook buiten kijf.

 

Verduurzaming van schoolgebouwen

Inmiddels heeft iedereen in Nederland wel gehoord over het Klimaatakkoord, de Klimaattafels en het laatst uitgebrachte IPCC-rapport. Het wordt steeds duidelijker dat iedereen een bijdrage moet leveren. In het klimaatakkoord is een streefdoel aangegeven van 49% CO2-reductie in 2030 en het einddoel wordt een reductie van 95% CO2- reductie in 2050 (peildatum: 1990). U heeft dus nog 8 jaar de tijd om de helft van uw uitstoot te verminderen. Laat dit nou precies het tijdsbestek zijn van de gemiddelde doorlooptijd van het proces omtrent nieuwbouw van scholen. Dus overweegt een school nieuwbouw dan lijkt nu beginnen dan ook een vereiste.

 

Maar zijn scholen nu helemaal niet bezig met verduurzamen? Zeker wel, maar op dit moment duurt het proces van vernieuwing of renovatie 2 keer zo lang.

 

Financiering en risico’s

Waarschijnlijk staat ook uw instelling de aankomende jaren voor deze grote investeringsuitdaging. Zeker is dat deze uitdaging hoge (financiële) risico’s met zich meebrengt en waarschijnlijk ook heel veel vragen zoals:

  • Hoe financier ik mijn toekomstige investeringsplannen?
  • Heb ik alle financiële risico’s in beeld?
  • Wat betekent dit voor mijn rente- en afschrijvingslasten en passen deze binnen mijn exploitatie?
  • Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten en eisen van de financier/bank?
  • Moet ik de investeringen naar voren halen i.v.m. de huidige lage rente en misschien een mogelijke stijging van de rente voor de komende jaren?

 

Het opstellen van scenario- en risicoanalyses is daarom van groot belang, want daarin krijgt u zicht op welke risico’s het hoogst zijn en waar u zich op moet focussen. U bent dan ook duurzaam bezig, maar dan meer gericht op een duurzame continuïteit en financierbaarheid van uw organisatie.

 

Wilt u meer weten over de financiering en risico’s van de verduurzaming van schoolgebouwen? Neem gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

 

 

Priscilla Blom en Ruud Pijpers