Dit artikel is geschreven in samenwerking met AAG

 

De uitbetaling van de onregelmatigheidstoeslag (ORT) over verlofuren van de afgelopen vijf jaar is een onvoorziene extra kostenpost voor instellingen werkzaam in de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). Sommige instellingen realiseren hierdoor een negatief resultaat in 2016. Resultaatdoelstellingen zullen hierdoor niet gehaald worden en instellingen overwegen om opgebouwde voorzieningen aan te spreken om toch aan de gewenste doelstellingen te voldoen. Is dit nodig en wenselijk?

 

Op 14 oktober jl. is de nieuwe cao VVT ondertekend. De bijbehorende uitbetaling van ORT over verlofuren van de afgelopen vijf jaar drukken bij veel instellingen zwaar op de resultaten van 2016 en geeft een liquiditeitsdruk. Zelfs zo zwaar, dat sommige instellingen binnen de VVT sector een negatief resultaat zullen realiseren.

 

Gevolgen

Hierdoor dreigen interne- en externe resultaatdoelstellingen niet gehaald te worden. Sommige instellingen overwegen zelfs om opgebouwde voorzieningen te laten vrijvallen om zo toch een positief resultaat te ‘creëren’ over 2016. Hierdoor worden doelstellingen ogenschijnlijk behaald en zullen (potentiële) financiers en toezichthouders waarschijnlijk tevreden zijn. Is het verstandig om de voorzieningen aan te spreken? Deze kunnen later nog wel eens veel harder nodig zijn.

 

Op zijn minst zou hierover een discussie gevoerd moeten worden. Hierbij is het wenselijk om de eventuele ruimte in beeld te hebben en tevens het genormaliseerde resultaat te presenteren. Hoe erg is een minimaal dan wel negatief resultaat (rentabiliteit)? Zolang VVT-instellingen voldoen aan de gebruikelijke bank convenanten en treasury normen, zoals een minimale solvabiliteit (eigen vermogen gedeeld door balanstotaal), zullen financiers waarschijnlijk bereid zijn om voor het verzuim een zogenoemde ‘waiver’ te verstrekken. Een kortstondige dip in de rentabiliteitsratio, ICR of DSCR vanwege de ORT-betaling zal dus mogelijk niet tot grote problemen leiden.

 

Het is dus nog maar de vraag hoe streng financiers (en toezichthouders) zullen oordelen over de incidentele, onvoorziene kostenpost. De eerste berichten van banken laten al zien dat financiers op de hoogte zijn van de omstandigheden en bij de beoordeling van de VVT sector rekening zullen houden met tegenvallende resultaten in 2016.

 

Bent u benieuwd hoe u scoort (bijvoorbeeld afgezet tegen andere instellingen) op belangrijke bank convenanten en treasury normen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Ons advies is om beslagen ten ijs te komen, laat u niet verrassen.