Nieuw tarief obligofaciliteit WSW

De tarieven van deze obligofaciliteit veranderen jaarlijks. Onlangs is er overeenstemming gekomen over de nieuwe tarieven van de obligolening voor dit jaar.

 

Doel van de obligolening is het versterken van het borgingsstelsel, waardoor corporaties zich zo goedkoop mogelijk kunnen financieren. Mocht het stelsel in financiële problemen raken, dan trekken de corporaties de faciliteit bij de NWB Bank of de BNG Bank en verstrekken de liquiditeiten aan het WSW.

 

Aedes heeft, net als in 2021 en 2022, aan Thésor gevraagd om de marktconformiteit van de door de agent uitgebrachte tarieven te toetsen. Omdat de kredietfaciliteit alleen in extreme situaties wordt getrokken, is bereidstellingsprovisie het belangrijkste tarief.

 

De bereidstellingsprovisie wordt betaald over het niet-getrokken gedeelte en bedraagt komend jaar 20 basispunten (0,20%). Net zoveel als vorig jaar.

Mocht er getrokken worden op de obligofaciliteit, dan geldt er een rentetarief van 6-maands Euribor plus een opslag van 36 basispunten (0,36%). Vorig jaar was deze opslag 32 basispunten. Door de gestegen rentes en toegenomen onzekerheden op de financiële markten is deze opslag gestegen.

 

Thésor heeft beide tarieven als marktconform beoordeeld. Belangrijk nieuws, omdat daarmee aan een noodzakelijke voorwaarde tot het komen van de obligolening is voldaan.

 

Als de interne besluitvorming binnen uw corporatie is afgerond, kan de amenderingsovereenkomst, die het WSW u toestuurt, worden ondertekend.

 

Mocht u nog vragen hebben omtrent de obligofaciliteit of van gedachten willen wisselen, staat uw Treasury Adviseur vanzelfsprekend voor u klaar.

 

Met vriendelijke groet,

Ruud Pijpers