In het kader van het strategisch programma en de risicobeoordeling wil Aw/WSW zoals aangekondigd een nieuwe norm introduceren: de marktwaarde van de WSW-geborgde leningenportefeuille tegen de marktwaarde van het onderpand (discontinuïteits-/dekkings-/onderpandsratio). Bij een doorzak of afkoop van derivaten verandert de positie van WSW: Bij een doorzak of afkoop van derivaten borgt het WSW namelijk de hogere coupon op de doorzaklening ofwel de marktwaarde in geval van afkoop.

 

De marktwaarde van een derivaat wordt dus feitelijk omgezet in de “WSW dienst der lening”. Hierdoor zal de marktwaarde van de leningenportefeuille fors toenemen bij een gelijkblijvende marktwaarde van het onderpand. Enerzijds verslechtert dit de zekerheidspositie van het WSW en anderzijds raakt dit ook het ‘vereist risicokapitaal’ van het WSW. Het WSW wil nu eerst onderzoeken wat de mogelijke effecten zijn. Pas medio 2020 wordt duidelijk òf en onder welke voorwaarden het WSW bereid is om mee te werken aan een doorzak. Tot die tijd is het herstructureren van derivaten niet mogelijk.

 

 

Norbert Hufner