Twee weken geleden belde Thomas. Thomas is Manager Financiën bij een middelgrote woningcorporatie. Hij heeft een groot probleem. Op 1 juni moet er een lening afgelost worden en hij heeft de middelen niet om dat te doen! Of wij ervaring hebben met een dergelijke casus en hem kunnen helpen. Wat is het probleem: hij heeft  weliswaar vervangende financiering voor de af te lossen lening aangetrokken, maar is even vergeten dat de gemeente geen generieke achtervang kent. En nu wil de gemeente het leningcontract niet mee ondertekenen….

In deze blog geven wij u 3 tips betreffende gemeentelijke achtervang.

 

  1. Neem het onderwerp achtervang mee bij de eerst volgende prestatieafspraken

    In de prestatieafspraken worden door corporaties en gemeenten afspraken gemaakt over de volkshuisvestelijke prestaties die corporaties de komende jaren gaan leveren. Hét moment om ook hetgeen corporaties van gemeenten nodig hebben, de achtervang voor de financiering, aan de orde te stellen. Immers, als bekend is dat er geïnvesteerd gaat worden, dan is het toch niet zo gek om te vragen of de gemeente bereid is om de achtervangpositie voor de financiering in te nemen?

 

  1. Zorg voor een generieke achtervang

    Wanneer is sprake is van een generieke achtervang, ongelimiteerd of gelimiteerd (op tijd /naam en / of bedrag), zal dit het proces rondom het opstellen en ondertekenen van leningcontracten vereenvoudigen. De gemeente hoeft in dat geval niet ieder leningcontract afzonderlijk mee te tekenen. Hierdoor kan het aantrekken van een lening teruggebracht worden tot een tijdspanne van circa 2 weken.

 

  1. Geen generieke achtervang? Ruim voldoende tijd in!

    Veelal dient een besluit tot het innemen van de achtervangpositie ter goedkeuring worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders. Stem met de verantwoordelijke ambtenaar van de desbetreffende gemeente af hoe het besluitvormingsproces er in de betreffende gemeente uitziet: of één en ander bijvoorbeeld aan het College voorgelegd moet worden en hoeveel tijd er nodig is om het proces te doorlopen. Je wilt immers voorkomen wat Thomas heeft meegemaakt.

 

Hoe het Thomas is vergaan? Helaas had hij geen alternatief. Het bleek inderdaad een mission impossible te zijn. De aangetrokken lening kon niet meer op tijd gestort worden. En dus hebben we voor hem in de geldmarkt tijdelijk en relatief duur kasgeld aan moeten trekken. De nieuw aangetrokken lening werd door de geldgever vanwege de niet ondertekende stukken niet gestort, terwijl de rente wel betaald moest worden. En daar vloeide het geld weg…..… zonde!

 

 

Linda de Jong – Elgersma

 

Heeft u ook een lastig vraagstuk? Neem contact met ons op en wij kijken graag met u mee.