Minister Edith Schippers van VWS heeft zich onlangs stellig uitgesproken tegen het gebruik van risicovolle derivaten in de zorgsector. De minister is van mening dat open derivatenposities bij zorgaanbieders verboden moeten worden. Nadere regels rondom het gebruik van risicovolle derivaten (open posities) zullen in de Wet Toelating Zorginstellingen worden vastgelegd.

 

Maar wat zijn nu precies open derivaten posities en welke risico’s loopt een organisatie met open posities?

 

Een open derivatenpositie is het resultaat van een renteswap welke niet volledig één-op-één aan een financiering is gekoppeld. Door de renteswap voor een grotere hoofdsom af te sluiten dan de benodigde financiering ontstaat een ‘open gedeelte’ van de renteswap. Soms ligt er helemaal geen financiering ten grondslag aan de renteswap doordat bijvoorbeeld de renteswap vooruitlopend op de financieringsbehoefte is afgesloten. Daarnaast ontstaat dit wanneer gedurende de looptijd van de renteswap de financiering (vroegtijdig) afloopt. Dergelijke open derivatenposities zijn een (soms onbedoelde) speculatieve stellingname ten opzichte van rentestijgingen en zoals bij elke speculatie behoren bij open derivatenposities bepaalde risico’s.

 

Doordat bij een open derivatenpositie geen kostprijs-hedge accounting mag worden toegepast (er is immers geen perfecte hedge), dient de marktwaardeontwikkeling verwerkt te worden in de winst- & verliesrekening. De historisch gezien ‘lage’ rente heeft ertoe geleid dat de meeste renteswaps een negatieve marktwaarde kennen. Organisaties met een open derivatenpositie hebben deze negatieve marktwaardeontwikkeling als last op hun bedrijfsresultaat moeten verwerken.

 

Het is dus niet verwonderlijk dat de minister van mening is dat de risico’s niet thuishoren bij zorgaanbieders.

 

Hier komt nog bij dat accountants steeds strenger naar de swapposities kijken en dat zal voor de jaarrekening 2015 niet anders zijn. Wij raden u aan om uw hedge dan ook goed te controleren op eventuele imperfecties. Mocht u uw portefeuille eens grondig willen laten onderzoeken naar (verborgen) risico’s veroorzaakt door derivatenposities en/of ondersteuning wensen bij het wegnemen van open derivatenposities, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.