De marktrente ligt al enige tijd op historisch lage niveaus. Dit geeft voor veel partijen stof tot nadenken. “Kunnen mijn rentelasten worden verlaagd?” en “welke looptijd is voor mij nu passend?” zijn veel gestelde vragen bij het herstructureren van leningen.

 

Om diverse redenen kan het momenteel interessant zijn om uw leningenportefeuille eens tegen het licht te houden. Het is essentieel om hierin periodiek tijd te investeren. In het verlengde hiervan kan zelfs worden overwogen om bestaande leningen aan te passen. Een dergelijke herstructurering kan grote voordelen bieden op het gebied van rentelasten en risicomanagement.

 

Voordat een besluit tot herstructurering genomen kan worden, zal eerst inzichtelijk gemaakt moeten worden op welke wijze een herstructurering een bijdrage kan leveren aan de financieringsstrategie van uw organisatie. Hierbij zult u een relatie moeten leggen met uw investeringsplannen en de financieringsbehoefte op lange termijn. Daarna zullen tactische en operationele keuzes gemaakt moeten worden. Zo dient hierbij goed te worden nagedacht welke leningen al dan niet aangepast moeten worden en wat de effecten hiervan zijn. Het voorstel van uw bank hoeft niet direct de best passende oplossing voor uw organisatie te zijn.

 

Thésor heeft inmiddels diverse herstructureringstrajecten begeleid voor decentrale overheden. Nieuwsgierig naar de do’s en don’ts? Neem gerust contact met ons op.