De aankondiging is door een aantal banken al gedaan, houd rekening met een negatieve rente op uw spaarrekening! Het is de taak van de treasury om de in- en uitgaande geldstromen te matchen. Hiertoe wordt de leningenportefeuille dusdanig opgebouwd zodat de organisatie primair invulling geeft aan de financieringsbehoefte, maar ook rekening houdt met aan te houden liquiditeitsbuffers.

 

Zorginstellingen houden steeds vaker, grotere buffers aan. De onzekerheid in de markt resulteert voor instellingen in een noodzaak om grote bedragen als reserves achter de hand te houden. Over hoe groot deze reserves (zouden) moeten zijn kan gediscussieerd worden, één tot soms wel drie maanden van de jaaromzet is vrij gebruikelijk. Wat kost zo’n buffer nu eigenlijk? Voor de beeldvorming, bij de huidige rentestand kost iedere miljoen die wordt aangehouden ongeveer een jaarsalaris van een gemiddelde zorgverlener.

 

De leningenportefeuille bestaat immers voor een deel dankzij de wens om een buffer aan te houden. De rentevergoeding die voor deze leningen betaald wordt, is onderdeel van de directe kosten van de gewenste buffer.

 

In de huidige markt is het niet ondenkbaar dat een rentevergoeding betaald zal moeten worden voor het positieve liquiditeitssaldo. Hierdoor zou de gewenste buffer twee maal geld kosten en lopen de kosten van de liquiditeitsbuffer verder op.

 

Om de gewenste buffer toch te behouden, maar het renteverlies te verkleinen kunnen instellingen ervoor kiezen om leningen op basis van de variabele Euribor rente, in plaats van een vaste rente, overeen te komen. Zodra een zogenaamde roll-over lening met een variabele rente wordt aangetrokken, zal een dalende rentevergoeding op het positieve saldo ( liquiditeitsbuffer) gecompenseerd worden door een lagere rentebetaling voor de financiering. Hierdoor ontstaat een natuurlijke hedge relatie tussen de lening aan de ene kant en de gewenste liquiditeitsbuffer aan de andere kant.

 

Binnen andere semipublieke sectoren is het gebruik van de zogenaamde roll-over lening MET VARIABELE HOOFDSOM gemeengoed als het gaat om liquiditeitsmanagement en kapitaal buffers. Binnen de zorgsector is dit echter (nog) niet het geval, terwijl dit product (zeker onder de huidige marktomstandigheden) een uitkomst kan bieden.

 

Hoe werkt de roll-over lening met variabele hoofdsom?

 

Door de roll-over lening met een variabele hoofdsom aan te trekken kan tot maximaal 80% van de hoofdsom ‘teruggestort’ worden bij de financier, zonder de beschikbaarheid te verliezen. Op het teruggeplaatste deel hoeft geen rente vergoed te worden. De kosten van de liquiditeitsbuffer worden zo drastisch teruggebracht.

 

Hulp nodig?

 

Wilt u meer weten over of een dergelijke lening ook bij u inpasbaar is dan is Thésor u graag van dienst! Neem contact met ons op.

 

Sebastiaan Smit