Iedereen kent hem wel, de slogan bij reclames voor krediet: Let op: ‘Geld lenen kost geld!’ Inmiddels is dat voor woningcorporatie niet meer het geval. WSW geborgde financiering kan afhankelijk van looptijd op dit moment worden aangetrokken op niveaus net boven of zelfs onder 0%. Daarentegen moet voor het aanhouden van tegoeden rente worden betaald.

 

Ook Rabobank wijzigt limiet

Na ING Bank heeft Rabobank nu ook de limiet om ‘kostenvrij’ geld aan te houden verlaagd naar
€ 250.000. Mogelijk volgen ook andere banken op termijn. Bij een negatieve rente van 0,50% kost een positief saldo van € 3 mln. al snel zo’n € 13.750 op jaarbasis. Geld dat u als corporatie ook anders kunt besteden!

 

Hoe dan om te gaan met het liquiditeitenbeheer?

Onder het matras of in de oude sok dan maar? Laten we dat maar niet doen…  Bij velen van ons is er met de paplepel ingegoten dat het aanhouden van een reserve belangrijk is om onverwachte uitgaven te kunnen doen. Aan dat principe zou ik niets willen veranderen. De wijze waarop we de reserve beschikbaar houden, kunnen we wél anders inrichten!

 

Roll-over leningen met variabele hoofdsom

Al jaren zijn er onder WSW borging roll-overs met variabele hoofdsom te verkrijgen. Hierop wordt een rentevergoeding betaald, gebaseerd op het 1-weeks of 1-maands Euribor, al naar gelang de wens van flexibiliteit. De minimale opname bedraagt 20% van de hoofdsom en vervolgens kan periodiek (wekelijks / maandelijks, afhankelijk van type Euribor) bepaald worden of er wordt opgenomen of teruggeplaatst. Met één of meerdere van deze leningen in de portefeuille, kunt u gedurende de maand anticiperen op actuele ontwikkelingen, uw saldo sturen en daarmee onnodige rentekosten voorkomen.

 

U raakt hiermee wellicht de dagelijkse flexibiliteit kwijt, maar het financiële voordeel is daar. Ik heb hiervoor al de negatieve rente van -0,5% boven een bepaald saldo benoemd. Voor rood staan op een ongeborgde rekening courant faciliteit wordt al snel een opslag van 1,50% betaald en daarnaast ook nog een bereidstellingsprovisie voor het beschikbaar stellen van de faciliteit.  Ter vergelijk: de opslag op een variabele roll-over lening gebaseerd op het 1-maands Euribor ligt voor een periode van 2 jaar momenteel tussen de 0,00% en 0,10%.

 

Flexibele schil

Mijn advies zou zijn, in eerste instantie na te gaan bij welke van uw bankrekeningen u tot welke niveaus kosteloos tegoeden kunt aanhouden. Vervolgens zorgt u ervoor dat uw leningenportefeuille een flexibele schil met variabele roll-over leningen heeft. Bij voorkeur meerdere, zodat u verschillende momenten in de maand heeft om te muteren. Daarnaast kunt u beoordelen of de relatief dure ongeborgde rekening-courant faciliteit nog écht in de huidige omvang nodig is.

 

Hoe groot de flexibele schil moet zijn en op welk saldo u zou moeten sturen? Dat hangt af van de beschikbare bankrekeningen, variabele roll-over leningen, omvang van uw inkomende kasstroom, investeringen en andere zaken. Wij zijn graag bereid hierover met u mee te denken!

 

 

Linda de Jong – Elgersma