Tot begin 2016 had nog nooit een woningcorporatie een lening aangetrokken bij de Europese Investeringsbank (EIB). Portaal was de eerste en inmiddels hebben twee corporaties het voorbeeld van Portaal gevolgd. In dit artikel nemen we u mee in wat het belang is van een nieuwe financier in de sector en wat het betekent voor u als corporatie om zo’n kredietarrangement aan te trekken.

 

Waarom zou u het willen?

Voor de financiering van de corporatiesector is het goed – zeker in tijden van enorme opgaven zoals de verduurzaming – dat er meerdere financiers zijn. Op dit moment is er ongeveer € 85 miljard aan leningen verstrekt door twee grote financiers. Je kunt stellen dat dit aantal financiers betrekkelijk laag is. Wij zijn van mening dat het goed is voor de corporatiesector dat er nu een derde partij zoals de EIB bij komt, dan valt er in ieder geval meer te kiezen. Dit komt de rentetarieven ten goede, corporaties kunnen hun leningen beter spreiden over verschillende financieringsbronnen en last but not least er wordt een trackrecord opgebouwd met andere financiers. In dit geval met een financier die net zoals de sectorbanken een maatschappelijk karakter heeft.

 

Wat betekent dit?

Inmiddels begeleiden we een aantal corporaties bij het aantrekken van een EIB-kredietarrangement. Allereerst iets over het kredietarrangement. Een kredietarrangement (minimale omvang ligt tussen 75 – 100 mln.)  wordt voor een looptijd van 5 jaar gesloten, waarin de corporatie op elk willekeurig moment geborgde leningen uit kan trekken. Er is geen verplichte opname. M.a.w. als het kredietarrangement niet helemaal wordt volgetrokken – doordat bijvoorbeeld bepaalde projecten niet doorgaan  – worden er geen boetekosten in rekening gebracht. Als tweede willen we kwijt dat het aantrekken van een kredietarrangement bij de EIB  een behoorlijk intensief traject is. Je bent al vlug drie tot vier maanden verder tussen het eerste gesprek met de EIB en het sluiten van het kredietarrangement. Dit staat in schril contrast bij de bekende financiers, waar je bij wijze van spreken een telefoontje pleegt en de volgende dag staat het geld op de rekening. Daar staat weer tegenover dat het EIB-kredietarrangement aanmerkelijk goedkoper is.

 

Duurt lang…

We krijgen vaak de vraag gesteld waarom zo’n traject bij de EIB zo lang duurt, terwijl het een gewone geborgde lening is. De belangrijkste reden hiervoor is dat de EIB projectfinanciering toepast en als regel heeft, dat ze maximaal 50% van de geplande projecten financiert voor de komende 5 jaar. De EIB wil graag een indruk krijgen van de lopende en zachte projecten van uw corporatie en hier gaat veel tijd inzitten. Deze harde en zachte projecten vormen de basis voor het 5-jarig kredietarrangement.

 

Een andere reden dat het zo lang duurt, is dat naast de standaardleningdocumentatie van het WSW er nog een aantal andere contracten gesloten worden zoals:

  • Het Project Agreement. Het Project Agreement is een contract tussen de EIB en de corporatie, waarin specifieke clausules zijn opgenomen waar het geld aan besteed mag worden (DAEB),  de voorwaarden voor trekking van geld en specifieke clausules over garanties, integriteit et cetera.
  • Reasoned Opinion. In de Reasoned Opinion geeft een externe advocaat een verklaring af, dat de Project Agreement niet in strijd is met de WSW Standaard leningdocumentatie en het Reglement van Deelneming WSW. Deze Reasoned Opinion is een eis van het WSW.
  • Acknowledgement Letter. De Acknowledgement Letter bevestigt dat het WSW kennis heeft genomen van de Project Agreement en dat er geen strijdigheden zijn met betrekking tot de opgestelde documentatie en het Reglement van Deelnemingen.

 

Dus…?

Kortom, het is een intensief traject, maar zoals eerder gezegd de corporatie heeft meer te kiezen, u kunt uw leningen beter spreiden over verschillende financiers, bouwt een trackrecord op en u bespaart op de rentelasten. De kost gaat hier voor de baat uit.

 

Indien u vragen heeft over het EIB-kredietarrangement, kunt u altijd geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.