Afgelopen maand was het weer zover. Ik was dolgelukkig na het bekijken van mijn bankafschrift. Ik had mijn belastingteruggave ontvangen. Dit jaarlijks terugkerend fenomeen voelt geweldig, al overvalt me toch elke keer het gevoel dat ik aan de voorkant eigenlijk gewoon te veel belasting betaal.

 

Korting

Volgens mij gaan woningcorporaties dit gevoel steeds vaker herkennen. Het is natuurlijk prettig dat wanneer geïnvesteerd wordt in betaalbaarheid, duurzaamheid of beschikbaarheid van sociale woningen er een korting bedongen kan worden. De onrendabele investeringen worden hiermee voor een (klein) gedeelte gedekt. Het is alleen wel jammer dat deze korting plaatsvindt in de vorm van een heffingsvermindering op de verhuurderheffing. Waarom is dit jammer? Nou… het is een sigaar uit eigen doos!

 

De kleine sigaar

Een kleine sigaar wel te verstaan, omdat de budgetten voor de heffingskorting beperkt en per 1 juli ook totaal vergeven zijn (voor woningverbetering is dit al het geval). Zoals minister Ollongren in haar aanbiedingsbrief naar aanleiding van de evaluatie van de heffingsverminderingen aangeeft, zullen de kortingen pas weer beschikbaar worden als de aanvragen in de pas lopen met de budgetten. Wanneer dit zal zijn wordt niet gedefinieerd. Uit het kwantitatieve onderzoek van BZK blijkt tevens dat er geen causaal verband bestaat tussen de heffingsverminderingen en de investeringen van woningcorporaties. Daarom is het des te vreemder dat de minister als reactie op de evaluatie van de verhuurderheffing van Aedes, VNG en Woonbond aangeeft dat de heffingsverminderingen een significant financieel effect hebben.

 

De groei van de blauwe envelop

Als er dan al sprake is van een kleine sigaar uit eigen doos, dan betreft het ook nog eens een hele grote, blauwe doos. Zoals de minister in haar brief terecht aangeeft is de verhuurderheffing sinds de invoering in 2013 opgelopen naar ca. € 1,7 miljard. Een toename die bij invoering misschien wel werd verwacht, maar als gevolg van de snelle toename van de WOZ-waarden is dit veel sneller gegaan dan voorzien kon worden. Daarnaast gaat de minister in haar brief voorbij aan de reële verwachting dat de verhuurderheffing de komende jaren nog verder zal toenemen, tot meer dan € 2 miljard.

 

Rook jezelf niet uit

Gelukkig staat de corporatiesector er nu nog financieel gezond voor en kan er nog geïnvesteerd worden in duurzaamheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid. Dit betreft echter wel een schets van de huidige situatie. Gezien de grote duurzaamheidsopgave waar de sector voor staat, in combinatie met de beperkte rendementen, zal de financiële positie wel eens snel onder druk kunnen komen te staan. Daarom verbaas ik me er ook over dat de minister van mening is dat corporaties de huidige financiële ruimte, welke het resultaat is van 100 jaar sociale woningbouw, de komende jaren maar moet oproken. Laat u dus alstublieft niet de sigaar zijn en gebruik uw gezonde verstand. Dit heeft u de afgelopen eeuw immers gebracht tot waar u nu bent.

 

 

Sebastiaan Smit